Martina Lundmark

knuten till universitetet, PhD-student, Intensive Care Nurse

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • Recovery, Symptom-management, Health, Psychological Well-being

Forskning

Jag har under de senaste åtta åren jobbat som intensivvårdssjuksköterska på Thoraxintensiven vid Skånes Universitetssjukhus. På avdelningen vårdas patienter postoperativt efter hjärt och lungoperationer samt efter hjärt/lung transplantation. Jag är även doktorand där min avhandling fokuserar på self-management efter lungtransplantation ur ett patientperspektiv. Mitt primära fokus ligger på återhämtningen efter transplantationen samt upplevelse av symtom och psykiskt välbefinnande. Min forskning baseras på både kvalitativa och kvantitativa data.

Senaste forskningsoutput

Martina Lundmark, Lennerling, A. & Anna Forsberg, 2019, I : Progress in Transplantation. 29, 2, s. 135-143

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Martina Lundmark, 2019, Lund: Lund University, Faculty of Medicine. 107 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Martina Lundmark, Lennerling, A., Almgren, M. & Anna Forsberg, 2019, I : Scandinavian Journal of Caring Sciences. 33, 1, s. 176-184

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (8)