Mats Arvidson

Universitetslektor, Docent

Forskning

Mina forskningsintressen är multidisciplinära till sin karaktär. Musiken står oftast i fokus, men inte enbart. Intressena kan grovt delas in i fyra områden:

1) Musik utifrån ett idéhistoriskt perspektiv. Detta har resulterat i två studier: Det ena är min avhandling där jag studerade idédebatterna, striderna, om konstmusikens sociala/samhälleliga funktion i efterkrigstidens Sverige utifrån begrepp som kollektivism och individualism, modernism och traditionalism. Det andra är en studie i och om begreppet kris och dess relation till svensk konstmusik - även detta under efterkrigstiden.

2) Musik utifrån ett intermedialt perspektiv. Detta har resulterat i en kortare studie om tonsättaren Gustav Mahlers tredje symfoni, särskilt relationen mellan ord, bild och musik. Därtill har intresset resulterat i en längre monografi som särskilt fokuserar på begreppet transmedialitet utifrån tonsättaren och jazzmusikern Brad Mehldaus verk Highway Rider (2010). Under perioden 2016–2018 arbetar jag med ett antal mindre fallstudier under rubriken "Spoken Word, Speaking Melody, and The Case of a Mediatized Performance". 

3) Relationen mellan musikvetenskap som disciplin och intermediala studier som fält. Studiet av musik görs inte enbart av utbildade musikvetare, utan intresserar många andra inom andra discipliner och fält. Mitt intresse för detta har resulterat i två studier: Den ena fokuserar specifikt på relationen mellan musikvetenskap och intermediala studier. Den andra fokuserar på det underfält till intermediala studier som kallas word and music studies. Därtill har jag publicerat en debattartikel om integrerandet av intermediala studier i musikvetenskap.

4) Allmänt kulturvetenskapligt intresse. Under senare tid har mina forskningsintressen sträckt sig något utöver musikvetenskap som disciplin och intermediala studier som fält, vilket dels har renderat i en autoetnografisk studie om diabetes typ-1 ("Det autoimmuna jaget") publicerad i Socialmedicinsk tidskrift (2016); i denna studerar jag mig själv som objekt och subjekt utifrån begrepp som självteknologi, självhjälp, moderniseringsprocess och paus. Dels i en studie om cancer med fokus på smärta, tid och väntan. Jag har också publicerat en samling essäer i en bok med titeln Jag tänker. Och jag är ändå inte alldeles säker på att jag finns till: att spegla sig i Lars Gustafssons mikroskopiska värld - en fragmentarisk essäbok. I denna utnyttjar jag friheten att pröva andra tankar än de som jag normalt skriver om i ord och bild. Det rör sig om en undersökning genom Lars Gustafsson om sådant som har med språk, verklighet, drömmar, minne och identitet.

Undervisning

Utöver min forskning inom musikrelaterade ämnesfält undervisar och handleder jag. Min undervisningserfarenhet är bred och mångfacetterad men där det finns en gemensam nämnare: kultur som meningsskapande praktik. Jag undervisar och har undervisat i följande ämnen (inom parentes exemplifiering):

  • intermediala studier (intermediala kulturstudier och handledning av kandidatuppsatser)
  • kulturadministration (kulturteori och handledning av kandidatuppsastser)
  • förlags- och bokmarknadskunskap (kulturteori och handledning av kandidatuppsatser)
  • bokhistoria (materiell kultur)
  • idé- och lärdomshistoria (astrobiologins idéhistoria)
  • digitala kulturer (estetik och narrativitet och handledning av kandidatuppsatser)
  • musikvetenskap (metod och teori och handledning av kandidatuppsatser)
  • modevetenskap (handledning av kandidatuppsatser)
  • arkivvetenskap (handledning av masteruppsats)

Senaste forskningsoutput

Mats Arvidson, 2020 feb 7, I : Svensk tidskrift för musikforskning STM-SJM. 101

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Mats Arvidson, 2019 sep 21, Kultur X: 10-talet i kulturvetenskaplig belysning. Höög, V., Kärrholm, S. & Nilsson, G. (red.). Lund: Department of Cultural Sciences, Lund University, s. 187-202 16 s. (Lund Studies in Arts and Cultural Sciences; vol. 24).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (32)