Mats Fred

Universitetslektor, BiträdandeTidigare namn: Mats Andersson

Forskning

Forskningsområden

  • Offentlig förvaltning och kommunal organisering
  • Projektifiering
  • Organisatorisk etnografi

Pågående forskning

Min forskning syftar till en ökad förståelse för vad som ibland kallas projektifiering av offentlig förvaltning – dvs. en ökad användning av temporära organisationsformer och/eller processer i vilka ordinarie verksamheter ”projektlikgörs”. Trots en utbredd och ibland ganska hård kritik av projektformen som organisatorisk lösning verkar projekt som fenomen öka i antal i svensk offentlig sektor.

Det dagliga, rutinartade, produktionsarbetet verkar också i viss mån förstås som, och presenteras som, projekt. Vilka är de drivande faktorerna bakom en sådan utveckling och vilka effekter får det på offentliga organisationer? Detta studeras framförallt i svenska kommuner och mitt arbete kan sägas inspireras av Critical Management Studies och organisatorisk etnografi.

Senaste forskningsoutput

Dalia Mukhtar-Landgren & Mats Fred, 2019, I: Critical Policy Studies. 13, 4, s. 488-506 19 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Mats Fred, 2018 jan 10, Lund University. 230 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Mats Fred & Patrik Hall, 2017, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 119, 1, s. 185-205 20 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (6)