Mats Fridell

knuten till universitetet

Forskning

Mats Fridell är en av de ledande forskarna i landet i fråga om missbrukets psykologi. En fråga han försöker besvara är hur man på bästa sätt kan passa ihop olika typer av patienter med olika modeller för behandling, och hur behandlingens organisatoriska kontext ska se ut för att vara maximalt effektiv. I sin forskning följer han bl.a. upp narkotikamissbrukare som vårdats i Sverige under åren 1977-1995 med avseende på hur bakgrundsdata, kliniska data, diagnoser, vårdprocessdata och motivation kan predicera utfallet på kort sikt, intermediär sikt (5 år), och på lång sikt (15-årsuppföljning).

Senaste forskningsoutput

Pernebo, K., Mats Fridell & Almqvist, K., 2018 maj 1, I : Child Abuse and Neglect. 79, s. 213-223 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (53)