Mats Hansson

Professor

Forskning

Jag försöker förstå de molekylära processer som styr hur en växt ska se ut, t.ex. hur hög växten ska bli, hur många blad och frön den ska få. Jag är dessutom intresserad av mekanismerna som reglerar när en växt börjar blomma och hur den tillverkar klorofyll och det yttre lager av vax som den täcks av. Väldigt ofta arbetar jag med mutanter av sädesslaget korn (Hordeum vulgare L.), vilka isolerades för mer än 50 år sedan, och analyserar dessa med moderna molekylära och biokemiska tekniker. Min forskning besvarar grundläggande vetenskapliga frågor men är också av tillämpat intresse för växtförädling.

Jag samarbetar med forskare i mer än 20 länder och med växtförädlare på Nordic Seed. Min forskning stödjs för närvarande av VR (Vetenskapsrådet), FORMAS (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande), Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund, Erik Philip-Sörensens Stiftelse, BECC (Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing Climate), och Lunds universitet.

Jag brukar undervisa på kurserna BIOR31 Molekylär Bioteknik, BIOR76 Växtens Funktion, BIOB10 Botanik och zoologi, BIOR61 Molekylärgenetik, BIOA11 Genetik och evolution, EXTA70 Cellbiologi och MOBA02 Biokemi.

 • Sedan 2015: Professor i Molekylär Växtbiologi, Biologiska institutionen, Lunds Universitet.
 • 2014: Gäst professor, Copenhagen Plant Science Center, Danmark.
 • 2008-2014: Professor i Växtfysiologi, Carlsberg laboratoriet, Köpenhamn, Danmark.
 • 2007-2008: Professor i Biokemi, Avdelningen för Biokemi, Lunds Universitet.
 • 2003-2008: Rådsforskare i enzymology, finansierad av Svenska Vetenskapsrådet, lokaliserad på Avdelningen för Biokemi, Lunds Universitet.
 • 2005-2006: Gästforskare på Department of Chemistry and Biochemistry, UCLA, Los Angeles, USA (värd Prof. Sabeeha Merchant).
 • 2001: Gästforskare på Department of Biological Science, Macquarie University, Sydney, Australia (värd Prof. Robert Willows).
 • 1999: Docent i Biokemi, Avdelningen för Biokemi, Lunds Universitet.
 • 1997-2003: Forskarassistent, Avdelningen för Biokemi, Lunds Universitet.
 • 1995-1997: Postdoc vid Avdelningen för Fysiologi, Carlsberg Laboratoriet, Köpenhamn, Danmark (värd Prof. Diter von Wettstein).
 • 1990-1994: Doktorand på Mikrobiologiska Institutionen, Lunds Universitet (handledare Prof. Lars Hederstedt).

Senaste forskningsoutput

Izabela Matyszczak, Marta Tominska, Shakhira Zakhrabekova, Christoph Dockter & Mats Hansson, 2020 jan, I : Plant Cell Reports. 39, 1, s. 47-61 15 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

David Stuart, Malin Sandström, Helmy M. Youssef, Shakhira Zakhrabekova, Poul Erik Jensen, David W. Bollivar & Mats Hansson, 2020, I : Plants. 9, 9, 13 s., 1157.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (99)