Mats Jerkeman

Adjungerad Professor, Överläkare , Sektionschef, Professor, överläkare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

Forskning

Maligna lymfom är tumörer utgående från immunsystemet. De innefattar ca 50 olika undergrupper med vitt skilda kliniska förlopp. Vår grupp har sedan många år bedrivit forskning angående kring samtliga aspekter av lymfom: studier av tumörbiologin med immunhistokemiska och molekylärbiologiska metoder, utveckling av diagnostik, samt populationsbaserade studier utgående från det Svenska Lymfomregistret. Unikt i Sverige är att vi också kunnat initiera egna kliniska prövningar med nya läkemedel för lymfombehandling.

Utvald forskningsoutput

El-Galaly, T. C., Jakobsen, L. H., Hutchings, M., de Nully Brown, P., Nilsson-Ehle, H., Erzsébet Szekely, Mylam, K. J., Hjalmar, V., Johnsen, H. E., Bøgsted, M. & Mats Jerkeman, 2015, I : Journal of Clinical Oncology. 33, 34, s. 3993-3998

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abrahamsson, A., Alexandra Albertsson Lindblad, Brown, P. N., Baumgartner-Wennerholm, S., Pedersen, L. M., D'Amore, F., Nilsson-Ehle, H., Jensen, P., Pedersen, M., Geisler, C. H. & Mats Jerkeman, 2014, I : Blood. 124, 8, s. 1288-1295

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fredrik Ellin, Landström, J., Mats Jerkeman & Relander, T., 2014, I : Blood. 124, 10, s. 1570-1577

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Geisler, C. H., Kolstad, A., Laurell, A., Andersen, N. S., Pedersen, L. B., Jerkeman, M., Eriksson, M., Nordstrom, M., Kimby, E., Boesen, A. M., Kuittinen, O., Lauritzsen, G. F., Nilsson-Ehle, H., Ralfkiaer, E., Åkerman, M., Ehinger, M., Sundstrom, C., Langholm, R., Delabie, J., Karjalainen-Lindsberg, M-L. & 2 andra, Brown, P. & Elonen, E., 2008, I : Blood. 112, 7, s. 2687-2693

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (125)