Mats Jerkeman

Adjungerad Professor, Överläkare , Sektionschef, Professor, överläkare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

Forskning

Maligna lymfom är tumörer utgående från immunsystemet. De innefattar ca 50 olika undergrupper med vitt skilda kliniska förlopp. Vår grupp har sedan många år bedrivit forskning angående kring samtliga aspekter av lymfom: studier av tumörbiologin med immunhistokemiska och molekylärbiologiska metoder, utveckling av diagnostik, samt populationsbaserade studier utgående från det Svenska Lymfomregistret. Unikt i Sverige är att vi också kunnat initiera egna kliniska prövningar med nya läkemedel för lymfombehandling.

Utvald forskningsoutput

Tarec Christoffer El-Galaly, Lasse Hjort Jakobsen, Martin Hutchings, Peter de Nully Brown, Herman Nilsson-Ehle, Erzsébet Szekely, Karen Juul Mylam, Viktoria Hjalmar, Hans Erik Johnsen, Martin Bøgsted & Mats Jerkeman, 2015, I: Journal of Clinical Oncology. 33, 34, s. 3993-3998

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Anna Abrahamsson, Alexandra Albertsson Lindblad, Peter Nully Brown, Stefanie Baumgartner-Wennerholm, Lars Møller Pedersen, Francesco D'Amore, Herman Nilsson-Ehle, Paw Jensen, Michael Pedersen, Christian H Geisler & Mats Jerkeman, 2014, I: Blood. 124, 8, s. 1288-1295

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fredrik Ellin, Jenny Landström, Mats Jerkeman & Thomas Relander, 2014, I: Blood. 124, 10, s. 1570-1577

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Christian H. Geisler, Arne Kolstad, Anna Laurell, Niels S. Andersen, Lone B. Pedersen, Mats Jerkeman, Mikael Eriksson, Marie Nordstrom, Eva Kimby, Anne Marie Boesen, Outi Kuittinen, Grete F. Lauritzsen, Herman Nilsson-Ehle, Elisabeth Ralfkiaer, Måns Åkerman, Mats Ehinger, Christer Sundstrom, Ruth Langholm, Jan Delabie, Marja-Liisa Karjalainen-Lindsberg & 2 andra, Peter Brown & Erkki Elonen, 2008, I: Blood. 112, 7, s. 2687-2693

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (138)