Mats Johansson

Universitetslektor, , 3 hp, 4,5 hp, 6 hp, 3 hp, 1,5 hp, 1,5 hp, 2 dagar

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicinsk etik

Forskning

Huvudsakligt forskningsintresse rör beslutsfattande åt beslutsoförmögna, inom hälso- och sjukvård samt vid forskning. Arbetar för närvarande med etiska frågor kring prenatal stamcellsterapi, inom ramarna för projektet BOOSTB4.

Senaste forskningsoutput

Joakim Färdow, Linus Broström & Mats Johansson, 2019, (Accepted/In press) I : Journal of Bioethical Inquiry. s. 1-10

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Mats Johansson, 2019, På tal om e-hälsa. Erlingsdóttir, G. & Sandberg, H. (red.). 1 uppl. Lund: Studentlitteratur, s. 67-79

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (65)