Mats Olsson

Professor, Prefekt, Doktorexamen

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Nyckelord

Forskning

Jag studerar ekonomisk förändring och ojämlikhet 1500–1900, ett brett forskningsprogram om inkomst och förmögenhet, tillväxtens och industrialiseringens rötter, arbetskraft och lönebildning, den agrara omvandlingen, institutionell förändring, betydelsen av bondepolitikerna, godssystemet och den jordägande adelns unika överlevnad i Sverige.

Undervisning

Senaste forskningsoutput

Kathryn Gary & Mats Olsson, 2020, I : Scandinavian Economic History Review. 68, 2, s. 112 128 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (80)