Mats Olsson

Professor, Prefekt, Doktorexamen

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Nyckelord

Forskning

Jag studerar ekonomisk förändring och ojämlikhet 1500–1900, ett brett forskningsprogram om inkomst och förmögenhet, tillväxtens och industrialiseringens rötter, arbetskraft och lönebildning, den agrara omvandlingen, institutionell förändring, betydelsen av bondepolitikerna, godssystemet och den jordägande adelns unika överlevnad i Sverige.

Undervisning

Senaste forskningsoutput

Kathryn Gary & Mats Olsson, 2019, 35 s. (Lund Papers in Economic History. General Issues; nr. 2019:194).

Forskningsoutput: Working paper

Erik Bengtsson, Anna Missiaia, Nummela, I. & Mats Olsson, 2018 nov 29, I : Scandinavian Economic History Reveiw.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (77)