Matthew Scott

knuten till universitetet, Solicitor of the Supreme Court of England and Wales,

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik (exklusive juridik och samhälle)

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt fokusera på tillämpningsbarhet av FNs flyktingkonvention i katastrof situationer. Trotts att de flesta som ansöker om flyktingstatus i samband med katastrofer kommer inte att uppfyller kraven, så har alla som söker rätt att ha sin sak prövad med hänsyn till alla relevanta faktorer. Avhandlingen följer doktrinen om tillämpning av flyktingkonventionen i situationer där personers ekonomiska och sociala rättigheter är kränkta, och är inspirerad av antropologiska studier som visar hur vissa grupper är mer utsatta i katastrof situationer än andra.

Senaste forskningsoutput

Matthew Scott, 2018 apr 24, Lund: Lund University (Media-Tryck). 397 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Matthew Scott, 2016 dec, I : Refugee Survey Quarterly. 35, 4, s. 26-57

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Matthew Scott, 2015, Seeking asylum in the European Union: Selected protection issues raised by the second phase of the Common European Asylum System. Bauloz, C., Ciger, M., Singer, S. & Stoyanova, V. (red.). Martinus Nijhoff Publishers

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (4)