Matti Cervin

knuten till universitetet, Med dr, Leg psykolog

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tillämpad psykologi
  • Psykiatri

Forskning

Jag studerar hur känslor, känsloreglering och kognitiv kontroll är relaterat till tvångstankar, tvångshandlingar och andra psykiatriska symptom hos barn och ungdomar. Jag använder mig av skattningsskalor, experimentella test samt psyko- och elektrofysiologiska mått. Målet med min forskning är att bättre förstå vilka grundläggande psykologiska och neurobiologiska processer som ligger bakom tvångssyndrom och andra allvarliga barnpsykiatriska tillstånd och hur vi kan förbättra förebyggande och behandlande åtgärder. I mina forskningsprojekt involverar jag barn och ungdomar med tvångssyndrom, ångestsyndrom och depression samt barn och ungdomar utan psykiatrisk problematik.

Yrkesarbete

Jag arbetar som legitimerad psykolog inom barn- och ungdomspsykiatrin i Lund. Det mesta av mitt arbete handlar om att bedöma och behandla barn och ungdomar med ångestsyndrom, tvångssyndrom och depression. Jag är utöver mitt kliniska arbete involverad i ett projekt som går ut på att implementera strukturerade diagnostiska bedömningar och symptomuppföljningar inom barn- och ungdomspsykiatriska verksamheter i Region Skåne.

Samverkan

Jag arbtetar tillsammans med forskare från Karolinska Institutet i ett genetiskt projekt om tvångssyndrom och relaterade tillstånd. I min experimentella forskning arbetar jag nära forskare från Psykologiska institutionen i Lund. Jag har också samarbeten med forskare från Rotterdam, Tel Aviv och New York.

Senaste forskningsoutput

Matti Cervin, Sean Perrin, Olsson, E., Claesdotter-Knutsson, E. & Magnus Lindvall, 2020 mar 24, I : European Child & Adolescent Psychiatry.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Aspvall, K., Matti Cervin, Andrén, P., Sean Perrin, Mataix-Cols, D. & Andersson, E., 2020 feb 3, I : BMC Psychiatry. 20, 42.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (17)