Mattias Alveteg

Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan kemiteknik
  • Annan kemi
  • Lärande

Forskning

Mattias har en forskningsbakgrund i matematisk modellering av markkemi (eller, som den matematiskt intresserade skulle säga, differential-algebraiska ekvationssystem) där han använde modeller och metoder från kemiteknik för att göra långsiktiga prognoser för vad naturen tål vad gäller utsläpp. Under ett antal år var han ansvarig för programmering av modellerna Safe och Profile (och deras användargränssnitt) och distribuerade dessa modeller till andra forskare. Dessa modeller användes för att ta fram vetenskapligt underlag för internationella förhandlingar om utsläppsbegränsningar, t ex inom FN-konventionen om långväga transport av luftföroreningar (CLRTAP).

Undervisning

I sin undervisning spänner Mattias över ett brett fält, från miljökemi och miljöetik till kemitekniska frågeställningar som masstransport och separationsprocesser men även pedagogiska frågeställningar som lärtrösklar, insocialisering och tyst kunskap.

Från 2006 till 2012 jobbade Mattias upp till 20% deltid vid Genombrottet, LTHs pedagogiska enhet, där han var med och gav pedagogisk kompetensutveckling till lärare vid Lunds universitet. Han har också jobbat med kursutvärderingar som del av ett kvalitetssäkrings- och kavlitetsförbättringssystem och ledde det projekt kring akademisk hederlighet som ledde fram till att Lunds universitet antog riktlinjer kring plagiering och vilseledande plagiering.

2018 utsågs Mattias till ordförande för LTHs interna bedömargrupp för utbildningskvalitet. I denna roll leder han en grupp på sju bedömare, alla erfarna lärare, i deras arbete med att årligen utvärdera utbildningskvalitén för LTHs samtliga utbildningsprogram på grund och avancerad nivå.

Senaste forskningsoutput

Mattias Alveteg, Rolf Larsson, Eva Leire, Jan-Olle Malm, Johan Mauritsson, Sandra Nilsson, Patrik Nordbeck & Lars-Henrik Ståhl, 2018 dec 6, 10:e Pedagogiska Inspirationskonferensen 2018. Lund: Lund University, 2 s. (Pedagogiska inspirationskonferensen LTH; vol. 10).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Joakim Malm, Mattias Alveteg & Torgny Roxå, 2011, (Unpublished). 5 s.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

Visa alla (44)