Mattias Belting

Professor, överläkare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Cancer, onkologi, tumörbiologi

Forskning

Cancer kan beskrivas som en invasiv organism som är beroende av koordinerad cell-cell kommunikation för effektiv överlevnad och tillväxt. Cancerceller tar emot och sänder ut komplex information till omgivande frisk vävnad i syfte att kunna invadera och bilda dottersvulster. Studier som bidragit till ökad förståelse för samspelet mellan olika celltyper i tumörens mikromiljö har visat sig vara avgörande för framtagandet av mer effektiva och specifika behandlingsstrategier för cancerpatienter. Vi använder avancerade experimentella modeller, studier med patientmaterial, samt bedriver kliniska behandlingsstudier för att bidra med kunskap som kan leda till nya strategier för bekämpning av cancersjukdomar. Vår forskning har resulterat i flera upptäckter om den i många avseenden speciella tumörmikromiljön, vilka bidragit till att förändra synen på hur cancerceller kommunicerar under tumörutvecklingen.

Yrkesarbete

Professor of Oncology, Senior Consultant of Oncology

 

Utvald forskningsoutput

Erika Bourseau-Guilmain, Julien Menard, E. Lindqvist, Vineesh Indira Chandran, HELENA CHRISTIANSON, Myriam Cerezo Magana, Jon Lidfeldt, György Marko-Varga, Charlotte Welinder & Mattias Belting, 2016 apr 20, I: Nature Communications. 7, s. 1-13 13 s., 11371.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Olle Melander, Marju Orho-Melander, Jonas Manjer, Thomas Svensson, Peter Almgren, Peter Nilsson, Gunnar Engström, Bo Hedblad, Signe Borgquist, Oliver Hartmann, Joachim Struck, Andreas Bergmann & Mattias Belting, 2015, I: Journal of Clinical Oncology. 33, 24, s. 2632-U81

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Helena Christianson, Katrin Svensson, Toin H van Kuppevelt, Jin-Ping Li & Mattias Belting, 2013, I: Proceedings of the National Academy of Sciences. 110, 43, s. 17380-17385

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Paulina Kucharzewska, Helena Christianson, Johanna Welch, Katrin Svensson, Erik Fredlund, Markus Ringnér, Matthias Mörgelin, Erika Bourseau-Guilmain, Johan Bengzon & Mattias Belting, 2013, I: Proceedings of the National Academy of Sciences. 110, 18, s. 7312-7317

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Katrin Svensson, Paulina Kucharzewska, Helena Christianson, Stefan Sköld, Tobias Löfstedt, Maria C Johansson, Matthias Mörgelin, Johan Bengzon, Wolfram Ruf & Mattias Belting, 2011, I: Proceedings of the National Academy of Sciences. 108, 32, s. 13147-13152

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (101)