Mattias Belting

Professor, överläkare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Cancer, onkologi, tumörbiologi

Forskning

Cancer kan beskrivas som en invasiv organism som är beroende av koordinerad cell-cell kommunikation för effektiv överlevnad och tillväxt. Cancerceller tar emot och sänder ut komplex information till omgivande frisk vävnad i syfte att kunna invadera och bilda dottersvulster. Studier som bidragit till ökad förståelse för samspelet mellan olika celltyper i tumörens mikromiljö har visat sig vara avgörande för framtagandet av mer effektiva och specifika behandlingsstrategier för cancerpatienter. Vi använder avancerade experimentella modeller, studier med patientmaterial, samt bedriver kliniska behandlingsstudier för att bidra med kunskap som kan leda till nya strategier för bekämpning av cancersjukdomar. Vår forskning har resulterat i flera upptäckter om den i många avseenden speciella tumörmikromiljön, vilka bidragit till att förändra synen på hur cancerceller kommunicerar under tumörutvecklingen.

Yrkesarbete

Professor of Oncology, Senior Consultant of Oncology

 

Utvald forskningsoutput

Bourseau-Guilmain, E., Menard, J., Lindqvist, E., Indira Chandran, V., CHRISTIANSON, HELENA., Myriam Cerezo Magana, Jon Lidfeldt, György Marko-Varga, Charlotte Welinder & Mattias Belting, 2016 apr 20, I : Nature Communications. 7, s. 1-13 13 s., 11371.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Olle Melander, Marju Orho-Melander, Jonas Manjer, Svensson, T., Almgren, P., Peter Nilsson, Gunnar Engström, Bo Hedblad, Signe Borgquist, Hartmann, O., Struck, J., Bergmann, A. & Mattias Belting, 2015, I : Journal of Clinical Oncology. 33, 24, s. 2632-U81

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Christianson, H., Svensson, K., van Kuppevelt, T. H., Li, J-P. & Mattias Belting, 2013, I : Proceedings of the National Academy of Sciences. 110, 43, s. 17380-17385

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Kucharzewska, P., Christianson, H., Welch, J., Svensson, K., Fredlund, E., Markus Ringnér, Mörgelin, M., Bourseau-Guilmain, E., Johan Bengzon & Mattias Belting, 2013, I : Proceedings of the National Academy of Sciences. 110, 18, s. 7312-7317

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Svensson, K., Kucharzewska, P., Christianson, H., Sköld, S., Löfstedt, T., Maria C Johansson, Mörgelin, M., Johan Bengzon, Ruf, W. & Mattias Belting, 2011, I : Proceedings of the National Academy of Sciences. 108, 32, s. 13147-13152

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (100)