Mattias Borg

Universitetslektor, BiträdandeTidigare namn: Mattias Jeppsson

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Den kondenserade materiens fysik
  • Nanoteknik
  • Annan elektroteknik och elektronik

Nyckelord

  • III-V, nano, integration

Forskning

Mitt främsta forskningsintresse ligger i nanoteknologin, med betoning på nanomaterial och nanoelectronik, men även integrerade fotoniska komponenter.  

Min huvudsakliga expertis är i epitaxiell kristallväxt (MOVPE) av III-V halvledarnanostrukturer och deras integration med kiselteknik. Dessutom har jag lång erfarenhet av karakterisering och processning av kisel och III-V material och komponenter.

Tidigare arbeten innefattar pionjär forskning om antimonid-baserad nanotrådssyntes under mitt doktorandarbete, samt en omfattande involvering i InAs/GaSb TFET-forskning både i Lund och vid IBM. Slutligen uppfann jag och mina tidigare kollegor vid IBM en banbrytande teknik för att, helt kompatibelt med CMOS-processer, integrera III-V-material med kisel, en teknik kallad Template-Assisted Selective Epitaxy (TASE).

Senaste forskningsoutput

Gooth, J., Mattias Borg, Schmid, H., Bologna, N., Rossell, M. D., Wirths, S., Moselund, K. E., Nielsch, K. & Riel, H., 2019 feb 25, I : Semiconductor Science and Technology. 34, 035028.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Mattias Borg, Gignac, L., Bruley, J., Malmgren, A., Sant, S., Convertino, C., Rossell, M. D., Sousa, M., Breslin, C., Riel, H., Moselund, K. E. & Schmid, H., 2019, I : Nanotechnology. 30, 8, 084004.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Zota, C. B., Mattias Borg, Lars Erik Wernersson & Erik Lind, 2017 dec 1, I : Japanese Journal of Applied Physics. 56, 12, 120306.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (85)