Mattias Gunnemyr

Doktorand, Lärare på Östra Grevie Folkhögskola i Matematik, Filosofi, Naturkunskap, Polisetik, Akademisk Uppsats, Lärare på Rytmus Musiker Gymnasium i Matematik och Naturkunskap, , ,

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi

Forskning

För tillfället bidriver jag forskning som berör ansvar för kollektiva skadeproblem, dvs. situationer där det verkar som att ingen enskild individ gör någon skillnad för utfallet, men där det uppstår allvarliga problem när tillräkcligt många personer agerar på ett visst sätt. Jag är framför allt intresserad i ansvarsfrågor som rör skador som inte är resultatet av en kollektiv handling, exempelvis den globala uppvärmningen, utfiskningen och orättvisor i den globala klädindustrin. Filosofer som jag för tillfället är extra intresserad av inkluderar bland annat Iris Marion Young, Margaret Gilbert. Chritopher Kutz, Shelly Kagan, Julia Nefsky och John Broome. Utöver detta har jag också fastnat för Derek Parfits verk On What Matters (2011), framför allt för relationen mellan den metaetikiska ståndpunkt och de moraliska principer som Parfit försvarar i detta verk.

Undervisning

Sedan våren 2017 undervisar jag i religionsfilosofi på grundkursen i praktisk filosofi vid Lunds Universitet. Kursen heter "Religionsfilosofi och estetik", och jag undervisar på denna kurs tillsammans med Frits Gåvertsson. Jag undervisar också på kursen "Moralfilosofins klassiker" sedan våren 2019 tillsammans med Björn Petersson, och här ansvarar jag för den bit av kursen som berör Mary Wollstonecrafts filosofi. Denna kurs ingår i praktisk filosofi, termin 2. Hösten 2017 undervisade jag en temakurs kallad "Kollektivt handlande och ansvar", också inom praktisk filosofi (termin 2 och 3). 

Yrkesarbete

Sedan 2018 har jag varit ordförande för doktorandseminariet vid filosofiska institutionen, Lunds Universitet. Jag är också kassör i filosofiska föreningen, något jag har varit sedan våren 2016. Utöver detta sitter jag som doctorandrepresentant i filosofiska institutionens institutionsstyrlese och i HT:s forskningsnämnd. Tidigare har jag även varit doktorandrepresentant i HT:s forskarutbildningsnämnd (2016-2019). Slutligen recenserar jag artiklar åt tidskriften Hypatia

Senaste forskningsoutput

Mattias Gunnemyr, 2020, I: Filosofisk tidskrift. 1

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Mattias Gunnemyr, 2020, I: Hypatia. 35, 4, s. 567-586 20 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Mattias Gunnemyr, Janna Lundberg, Lisa-Marie Teubler & Frida L Nilsson, 2019 feb 6, Svenska Dagbladet.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Visa alla (12)