Mattias Höglund

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Urinblåscancer, funktionell genomic, bioinformatik

Forskning

Patienter med ytlig blåscancer behandlas kirurgiskt via urinröret och har god prognos. Patienterna måste dock genomgå årliga kontroller då återfall är mycket vanliga. En tredjedel utvecklar muskelinvasiv cancer med sämre prognos.

Standardbehandling är i dessa fall cystektomi dvs. att hela urinblåsan avlägsnas. Till skillnad från andra cancerformer har patientöverlevnaden inte förbättrats de senaste 30 åren. En bidragande orsak är tumörtypens heterogenitet och att den gängse patologiska klassificeringen inte tillräckligt bra fångar upp undertyper av blåscancer.

Vi har studerat blåstumörer utifrån flera biologiska nivåer vilket lett fram till ett nytt och molekylärt baserat klassificeringssystem. Vårt mål är att i större utsträckning förstå blåscancerns molekylärbiologi då detta är en förutsättning för att förstå tumörernas kliniska beteende. Vidare så kräver en effektiv behandling och rätt tolkning av kliniska studier en relevant tumörklassificering.

Utvald forskningsoutput

Gottfrid Sjödahl, Martin Lauss, Kristina Lövgren, Gunilla Chebil, Sigurdur Gudjonsson, Srinivas Veerla, Oliver Hultman Patschan, Mattias Aine, Mårten Fernö, Markus Ringnér, Wiking Månsson, Fredrik Liedberg, David Lindgren & Mattias Höglund, 2012, I: Clinical Cancer Research. 18, 12, s. 3377-3386

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (145)