Max Carlin

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Forskning

Max Carlin är doktorand i offentlig rätt, med professor Henrik Wenander och docent Vilhelm Persson som handledare. Hans forskningsintressen rör främst subnationella enheters konstitutionella ställning.

Han är biträdande redaktör för Förvaltningsrättslig tidskrift.

Undervisning

Max Carlin undervisar i konstitutionell rätt på juristprogrammets första termin samt på fördjupningskurserna Förvaltningsprocessrätt och Teman i offentlig rätt.