Max Hjärtström

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik (exklusive juridik och samhälle)
  • Juridik och samhälle

Nyckelord

  • EU-rätt, Marknadsrätt, Konkurrensrätt, Rättsekonomi, Konstitutionell rätt

Forskning

Max forskningsprojekt undersöker nationell reglering av marknader ur ett EU-rättsligt perspektiv, med fokus på teoretiska infallsvinklar. Projektet syftar till att undersöka tillämpningen av ekonomisk och politisk teori om marknadsmisslyckanden inom EU:s regelverk. Det marknadsrättsliga regelverket, i synnerhet EU:s konkurrensrätt, analyseras utifrån både ekonomiska och icke-ekonomiska undantagsgrunder. Projektet avser, genom en kritisk analys av EU-domstolens proportionalitetsbedömning, att undersöka den rättsliga funktionen av ovannämnda teorier.  

Yrkesarbete

Max är redaktör för Nordic Journal of European Law. 

https://journals.lub.lu.se/njel

Undervisning

Undervisning inkluderar: EU-rätt på juristprogrammet, EU-konkurrensrätt, statsstöd, internal market law, new challenges to the internal market.

Samverkan

Max är en del av den EU-rättsliga miljön på fakulteten där han tillsammans med andra forskare anordnar forskningsseminarier kring EU-rättsliga frågor inom EU law discussion group.  

 

Senaste forskningsoutput

Max Hjärtström & Julian Nowag, 2019 sep, Competition Law Insight , 18, 9, s. 1-4 4 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Max Hjärtström & Julian Nowag, 2019 maj 16, EU Competition Litigation : Transposition and first experiences of the new regime. Strand, M., Bastidas, V. & Iacovides, C. M. (red.). Hart Publishing Ltd, Vol. 12. s. 3-18 15 s. (Swedish Studies in European Law; vol. 12).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Max Hjärtström & Julian Nowag, 2019, (Submitted) Research Handbook on General Principles of EU Law. Ziegler, K., Neuvonen, P. & Moreno-Lax, V. (red.). Edward Elgar Publishing, (Research Handbooks in European Law series).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (4)