Maya Kylén

knuten till universitetet, PhD

Forskningsområden

Nyckelord

  • Åldrande, Boende, Gerontologi, Person-centred care, Stroke, Miljöpsykologi, CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments

Forskning

Jag disputerade i Juni 2018 i hälsovetenskap med inriktning gerontologi och mitt forskningsintresse berör framförallt samspelet mellan individ och miljö, med ett speciellt fokus på hemmet. Avhandlingens syfte var att undersöka hur yngre äldre personer upplever sin hemmiljö och huruvida upplevelsen av hemmet var relaterat till hälsa.

För närvarande arbetar jag som biträdande forskare på Institutionen för hälsovetenskap vid Lunds universitet och som postdoktor vid Högskolan Dalarna.

Projekt:

Vid Lunds universitet är jag engagerad i UserAge, ett forskningsprogram om brukarmedverkan i forskning om åldrande och hälsa. Syftet med UserAge är övergripande att förstå och problematisera brukarmedverkan i forskning om åldrande och hälsa. UserAge har flera samarbetspartners och koordineras av Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE).

Vid Högskolan Dalarna arbetar jag i det tvärvetenskapliga projektet ”Rehabilitation and Architecture in person’s home”(REARCH), som handlar om hemmet som en plats för rehabilitering, vård och återhämtning för personer med stroke. Projektet syftar bland annat till att öka kunskapen om stöd och hinder i den fysiska miljön och närområdet för en person-centrerad rehabiliteringsprocess.

Avhandling: Kylén, M. (2018). Perceived aspects of home, health and well-being among people in Sweden aged 67-70 years. (Doctoral dissertation). Lund University, Sweden: http://portal.research.lu.se/portal/files/42854562/Maya_Kyl_n_WEBB.pdf

Senaste forskningsoutput

Maya Kylén, Von Koch, L., Hélène Pessah-Rasmussen, Marcheschi, E., Ytterberg, C., Heylighen, A. & Elf, M., 2019 jul 6, I : International Journal of Environmental Research and Public Health. 16, 13, 2409.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (11)