Mef Nilbert

Gästprofessor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

Forskning

Projekten inom forskningsområdena sarkom och ärftlig tjock- och ändtarmscancer syftar till förfinad diagnostisk, prognostisk och bättre riskbedömningar med den långsiktiga målsättningen att minska sjuklighet och dödlighet i dessa tumörsjukdomar. Studierna i ärftlig tjock- och ändtarmscancer syftar till förfinade riskbedömningar och identifiering av genetiska orsaker till ärftlig cancer. Projekten innefattar riskmodellering med analys av bla andra kopplade cancertyper, intervallcancrar och risken för ny tarmcancer i olika grupper. Projektet använder också nya sekvenseringsstrategier (paneler samt exomsekvensering) för att identifiera nya sjukdomsassocierade gener och studerar cancercellernas signalering och telomerasfunktion som led i ökad förståelse för tumörutvecklingen.

Studierna i sarkom syftar till förfinad diagnos och prognos genom att definiera genetiska profiler som karakteriserar strålinducerade sarkom, identifiera genetiska markörer för ökad metastasrisk och utvärdera den prognostiska betydelsen av biomarkörer i specifika sarkomtyper.

Utvald forskningsoutput

Dominguez, M., Therkildsen, C., Srinivas Veerla, Mats Jönsson, Bernstein, I., Åke Borg & Mef Nilbert, 2013, I : PLoS ONE. 8, 8, e71755.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Emelie Styring, Seinen, J., Dominguez, M., Domanski, H., Mats Jönsson, Fredrik Vult von Steyern, Hoekstra, H. J., Suurmeijer, A. J. H. & Mef Nilbert, 2014, I : British Journal of Cancer. 111, 2, s. 407-412

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Dominguez, M., Therkildsen, C., Da Silva, S. & Mef Nilbert, 2015, I : Modern Pathology. 28, 1, s. 30-36

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Joost, P., Therkildsen, C., Dominguez, M., Mats Jönsson & Mef Nilbert, 2015, I : Urology. 86, 6, s. 1212-1217

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (166)