Mia Rönnmar

Professor, Professor, Lektor, Juris doktor, Juristexamen, The 7th SUHF HeLP leadership programme , Morgondagens forskningsledare’, ett tvärvetenskapligt ledarskapsprogram, ‘Academic Traineeship’, a postdoctoral interdisciplinary career development programme

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • Civilrätt, Arbetsrätt, Komparativ rätt, EU-rätt, Industrial relations

Forskning

Jag är dekan och professor i civilrätt och verksam som forskare och lärare vid Juridiska fakulteten. Mina forskningsområden omfattar huvudsakligen svensk arbetsrätt, komparativ arbetsrätt och arbetsrätt och industrial relations på EU och Europanivå. I min forskning tillämpar jag rättsdogmatiska, komparativa och tvärdisciplinära/samhällsvetenskapligt inriktade angreppssätt. Jag har stor erfarenhet av interdisciplinärt, internationellt och komparativt forskningssamarbete med arbetsrätts- och industrial relations-forskare från ledande internationella universitet, och har en omfattande publikationslista som omfattar monografier, antologier, bokkapitel och artiklar i internationella och nationella tidskrifter. Jag har varit gästforskare vid bl.a. London School of Economics, European University Institute och Sydney Law School. Jag har också varit Editor-in-Chief för the International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations.

Jag är President för the International Labour and Employment Relations Association (ILERA), och kommer tillsammans med den svenska ILERA-föreningen att organisera ILERA:s nästa, 19:e, världskongress vid Lunds universitet den 21-24 juni 2021 på ämnet "Making and Breaking Boundaries in Work and Employment Relations".

Jag är koordinator för Normaprogrammet vid den Juridiska fakulteten, som också inkluderar Normas äldrerättsliga forskningsmiljö (som koordineras av professor Titti Mattsson).

Undervisning

Jag har ett stort intresse för undervisning och pedagogiska frågor, och undervisar i arbetsrätt på grund- och avancerad nivå på juristprogrammet, särskilt på kurserna Civilrättens sociala dimension och Individuell arbetsrätt. Jag har gästföreläst vid andra universitet i Sverige och utomlands, och exempelvis hållit en kurs i internationell och komparativ arbetsrätt på Sydney Law School. Jag handleder också examensarbeten i arbetsrätt.

Jag är för närvarande huvudhandledare till Ida Hartel, doktorand i arbetsrätt. Jag var huvudhandledare för Andrea Iossa och Niklas Selberg, som disputerade i arbetsrätt och civilrätt 2017 och handledare för Annika Berg, som disputerade i arbetsrätt 2008, och Emma Holm, som disputerade i EU-rätt 2011. Jag har varit opponent och medlem i betygsnämnden vid disputationer i Sverige, Danmark, Norge och Nederländerna (i ämnesområden såsom arbetsrätt, EU-rätt, hälso- och sjukvårdsrätt, rättssociologi och industrial relations).

Samverkan

Att samverka med det omgivande samhället är en av universitetets viktiga uppgifter, och ett sätt att vidareutveckla forskning och utbildning. Genom åren har jag utvecklat omfattande och goda kontakter med praktiskt verksamma arbetsrättsjurister och arbetsmarknadsexperter i Sverige och internationellt, såsom arbetsmarknadens parter, domare, advokater och tjänstemän – exempelvis genom mitt engagemang i the International Labour and Employment Relations Association (ILERA), som President för den internationella organisationen och ledamot av styrelsen för svenska ILERA, och styrelsen för den svenska avdelningen av the International Society for Labour Law and Social Security (ISLLSS) (Arbetsrättsliga föreningen). Jag utför regelbundet expertarbete för svenska och internationella myndigheter och organisationer, inklusive den Europeiska kommissionen, föreläser för arbetsmarknadsparter, advokater och domare, i Sverige och internationellt, och har blivit citerad av EU-domstolen och den svenska Arbetsdomstolen.

Utvald forskningsoutput

Mia Rönnmar (red.) & Ann Numhauser-Henning (red.), 2015, Kluwer. 482 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Mia Rönnmar, 2014, iNGenBar. 42 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Mia Rönnmar, 2014, EU law in the member states: Viking, Laval and beyond. Freedland, M. & Prassl, J. (red.). Hart Publishing Ltd

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Mia Rönnmar (red.) & Ann Numhauser-Henning (red.), 2013, Hart Publishing Ltd.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Mia Rönnmar (red.), 2011, Hart Publishing Ltd. (Swedish Studies in European Law; vol. 4)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Mia Rönnmar (red.), 2008, Kluwer. 314 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Mia Rönnmar, 2008, Cambridge Yearbook of European Legal Studies. Barnard, C. (red.). Hart Publishing Ltd, Vol. 10. s. 493-523

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Mia Rönnmar, 2004, Juristförlaget i Lund. 432 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Visa alla (111)