Michael Bogdan

Seniorprofessor
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2019
 2. Article 7: Environmental Damage

  Michael Bogdan & Hellner, M., 2019, European Commentaries on Private International Law: Rome II Regulation - Commentary. Magnus, U. & Mankowski, P. (red.). Vol. 3. s. 287-297

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 3. 2018
 4. Regulation Brussels Ia and violations of personality rights on the internet

  Michael Bogdan, 2018 jan 1, I : Nordic Journal of International Law. 87, 2, s. 212-219 8 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

 5. Domsrätt över personlighets­kränkningar på internet

  Michael Bogdan, 2018, I : Juridisk Tidskrift. 2017/2018, 3, s. 673-678

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. Författningssamling i internationell privat- och processrätt

  Michael Bogdan (red.) & Patrik Lindskoug (red.), 2018, 5 uppl. Norstedts Juridik AB.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 7. Fredrik Sjövall, Samuel Rudvall, De europeiska civilprocessförordningarna. En kommentar.

  Michael Bogdan, 2018, I : Svensk Juristtidning. s. 630-631

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 8. Private International Law in Sweden

  Michael Bogdan & Ulf Maunsbach, 2018, (Accepted/In press) 2 uppl. Wolters Kluwer. 140 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 9. Ulf Bergquist, Anna Fayad, Internationell äktenskapsrätt: en kommentar.

  Michael Bogdan, 2018, I : Svensk Juristtidning. s. 219-220

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 10. 2017
 11. Cross-Border Litigation in Sweden

  Michael Bogdan & Ulf Maunsbach, 2017, Cross-Border Litigation in Europe. Beaumont, P., Danov, M., Trimmings, K. & Yüksel, B. (red.). Hart Publishing Ltd

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 12. Högsta domstolen om islamisk brudpenning (mahr)

  Michael Bogdan, 2017, I : Juridisk Tidskrift. 2017/2018, 1, s. 128-136

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. Indrivning i USA av svenska studiemedelsskulder

  Michael Bogdan, 2017, Festskrift till Christina Moëll. Tjernberg, M., Rendahl, P. & Wenander, H. (red.). Juristförlaget i Lund

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 14. Något om avtalsstatutets roll för fastställande av uppfyllelseort enligt Bryssel 1a-förordningens artikel 7(1)(b)

  Michael Bogdan, 2017, Modern affärsrätt: en antologi. Nyström, B., Arvidsson, N. & Flodgren, B. (red.). Stockholm: Wolters Kluwer

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 15. Några synpunkter med anledning av Europadomstolens Arlewindom

  Vilhelm Persson & Michael Bogdan, 2017, I : Svensk Juristtidning. s. 324-333

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. Svensk och EU-domstolens rättspraxis i internationell privat- och processrätt 2015-2016

  Michael Bogdan, 2017, I : Svensk Juristtidning. s. 521-577

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 17. The new EU rules on electronic insolvency registers

  Michael Bogdan, 2017, I : Masaryk University Journal of Law and Technology. 11, 1, s. 175-182 8 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 18. Tillämplig lag avseende utomobligatoriskt ansvar för kollektiva stridsåtgärder på arbetsmarknaden

  Michael Bogdan, 2017, Festskrift till Ann Numhauser-Henning. Rönnmar, M. & Votinius, J. J. (red.). Lund: Juristförlaget i Lund

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 19. 2016
 20. Concise Introduction to EU Private International Law

  Michael Bogdan, 2016, 3 uppl. Groningen: Europa law publishing. 230 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 21. Författningssamling i internationell privaträtt

  Michael Bogdan (red.) & Patrik Lindskoug (red.), 2016, 4 uppl. Stockholm: Wolters Kluwer. 253 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 22. Nya lagvalsregler om makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden

  Michael Bogdan, 2016, I : Svensk Juristtidning.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 23. Uwe KischelL, Rechtsvergleichung

  Michael Bogdan, 2016, I : Svensk Juristtidning. s. 168-170

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 24. 2015
 25. Book Review: International Commercial Contracts, written by G. Cordero-Moss

  Michael Bogdan, 2015, I : Nordic Journal of International Law. 84, 1, s. 127-129

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 26. EU:s omarbetade insolvensförordning

  Michael Bogdan, 2015, I : Juridisk Tidskrift. s. 3-14

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 27. Grouping of Legal Systems into Families of Law

  Michael Bogdan, 2015, Law Crossing Eurasia from Korea to the Czech Republic. Moon, J. & Tomasek, M. (red.). Prague: rw&w Science & New Media, s. 18-25

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 28. Konflikt medzi Sudnym dvorom Europskej unie a Europskym sudom pre ludske prava ohladom medzinarodnych unosov deti

  Michael Bogdan, 2015, Rozhodovacia cinnost narodnych, medzinarodnych a europskych sudov. Svecova, A. & Maslen, M. (red.). Trnava, s. 75-81

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 29. Private International Law in Sweden

  Michael Bogdan, 2015, 2 uppl. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer. 132 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 30. Recension av Gerhard Ring & Line Olsen-Ring, Einführung in das skandinavische Recht

  Michael Bogdan, 2015, I : Svensk Juristtidning. s. 706-707

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 31. Review of Siems, Mathias: Comparative Law. Cambridge 2014

  Michael Bogdan, 2015, I : Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht. 1, s. 213-215

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 32. Some Reflections on the Comparability of Laws based on Different Socio-Economic Systems

  Michael Bogdan, 2015, I : Scandinavian Studies in Law. 61, s. 105-112

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 33. The New EU Regulation on Online Resolution for Consumer Disputes

  Michael Bogdan, 2015, I : Masaryk University Journal of Law and Technology. 9, 1, s. 155-163

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 34. 2014
 35. Anm. av Hellner, M., Rom II-förordningen

  Michael Bogdan, 2014, I : Svensk Juristtidning. 2014, s. 503-504

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 36. Nekolik zamysleni nad srovnatelnosti zakonu na zaklade rozdilnych socioekonomickych systemu

  Michael Bogdan, 2014, Viktor Knapp - Vědecké dílo v proměnách času. Gerloch, A. (red.). Plzen: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 37. On the so-called deficit of social values in private international law

  Michael Bogdan, 2014, Essays in honour of Spyridon Vl. Vrellis. s. 31-38

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 38. Svensk internationell privat- och processrätt, 8 uppl.

  Michael Bogdan, 2014, Norstedts Juridik AB. 335 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 39. 2013
 40. Anm. av Magnus & Mankowski: Brussels I Regulation

  Michael Bogdan, 2013, I : Nordic Journal of International Law. s. 179-181

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 41. Concise introduction to comparative law

  Michael Bogdan, 2013, Europa law publishing.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 42. Författningssamling i internationell privaträtt

  Michael Bogdan (red.), Patrik Lindskoug (red.) & Ulf Maunsbach (red.), 2013, Juristförlaget i Lund.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 43. KARNOV 2013/14

  Michael Bogdan (red.), 2013, Karnov Group.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Föregående 1 2 3 4 5 Nästa