Michael Johansson

Forskare, Tekn Dr, Tekn. lic.

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap

Nyckelord

  • Bil- och cykeldelning, Kollektivtrafik, Ekosystemtjänster, Förtätning, Hållbar samhällsplanering, Miljöstrategi, Parkering, Hållbar mobilitet, Biogas, Gods- och citylogistik, Vattenburen mobilitet, urban turism, Överturism

Forskning

Forskning

Forskningsfokus ligger på hållbar mobilitet och dess effekter på förtätning och ekosystemtjänster.

Senaste forskningsoutput

Visa alla (31)