Michael Johansson

Forskare, Tekn Dr, Tekn. lic.

Forskningsområden

Nyckelord

  • Bilpool, Kollektivtrafik, Ekosystemtjänster, Förtätning, Hållbar samhällsplanering, Miljöstrategi, Parkeringstrategi, Kommunala planeringsstrategier, Hållbar mobilitet, Mobility as a service, Gods- och citylogistik, Vattenburen mobilitet, Biogas, Smart samhällsplanering

Forskning

Forskning

Forskningsfokus ligger på hållbar mobilitet och dess effekter på förtätning och ekosystemtjänster.

Senaste forskningsoutput

Torleif Bramryd & Michael Johansson, 2018 nov 19, Book of abstracts: Linnaeus ECO-TECH '18, 2018 . s. 199-201 3 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Schubert, P., Ekelund, N. G. A., Beery, T. H., Christine Wamsler, Jönsson, K. I., Roth, A., Sanna Stålhammar, Torleif Bramryd, Michael Johansson & Palo, T., 2018 maj 4, I : Journal of Environmental Policy and Planning. 20, 3, s. 298-312

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Schubert, P., Jönsson, K. I., Torleif Bramryd, Michael Johansson, Ebba Brink, Christine Wamsler, Palo, T., Beery, T., Ekelund, N. & Sanna Stålhammar, 2017, Urban utveckling och interaktion. Borén, T. (red.). Stockholm: Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi, s. 213-237 (YMER; nr. 137).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (27)