Michael Rübsamen

Studievägledare

Forskning

Avhandlingen studerar den medierade konstruktionen av kändisstatus. Genom nedslag i fyra kända personers karriärer skapas en förståelse för samspelet mellan medierna och personen. Genom att analysera den framträdande personan skapas en förståelse för den funktion som kändisen har i vårt moderna samhälle.

Senaste forskningsoutput

Michael Rübsamen & Joanna Doona, 2020, En ämneslång karriär: Vänbok till Gunilla Jarlbro. Miegel, F. (red.). Lund: Lund University

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Michael Rübsamen, 2020, Berättelser, retorik och medier: Texter till minne av Sofi Qvarnström. Bruhn, T. (red.). Lund: Lund University, s. 23-37 14 s. (Studia Rhetorica Lundensia; vol. 5).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Joanna Doona & Michael Rübsamen, 2017, Sociala medier: vetenskapliga perspektiv. Olsson, T. (red.). Malmö: Gleerups Utbildning AB, s. 113-125

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (12)