Michael Schoenhals

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språkstudier
  • Historia

Forskning

När jag var yngre handlade min forskning om samtiden, men någon gång i slutet på förra århundradet började ”samtiden” hamna på efterkälken och på frågan ”Men, vad är du?” svarar jag numera alltid historiker. Med tanke på hur nyfiken jag är på allt i det kinesiska samhället som inte är synligt med blotta ögat (och vad kinesisk sekretesslagstiftning stipulerar i sammanhanget) har denna ofrivilliga vandling på det hela taget nog bara varit av godo. Relevansen i det jag forskar kring – det må vara den s.k. kulturrevolutionen, Maos motsvarighet till östtysklands inoffizielle Mitarbeiter, eller det vi länge kallade propaganda men som nu i globala sammanhang brukar benämnas ”perception management” – ligger delvis utanför det snävt kinesiska: den produkt av år av forskning kring just kulturrevolutionen som jag är stoltast över är artikeln ”The Global War on Terrorism as Meta-Narrative: An Alternative Reading of Recent Chinese History” från 2008. Jag är bra på att hitta svar, men i jämförelse med en del av mina internationella kollegor, tror jag, mindre bra på att ställa riktigt intressanta frågor: ofta är det först då jag i efterhand börjar sålla bland allt spännande som jag förstår vad det var jag letade efter. Det tar smärtsamt länge för mig att skriva det jag vill andra skall läsa och när jag äntligen är nöjd är restfilen i min dator alltid till omfånget vida större än mina insikter.

Utvald forskningsoutput

Michael Schoenhals, 2012, Cambridge University Press.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Visa alla (164)