Mikael Bengtsson

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Nyckelord

  • Professioner, Karriär, Professionssociologi, Professionalisering

Forskning

Arbetar med avhandlingsprojektet "Om olika karriärer som socionom – En studie om en central aspekt av ett kollektivt professionaliseringsprojekt i det svenska välfärdssamhället".