Mikael Henriksson

knuten till universitetet,

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicinteknik
  • Signalbehandling
  • Sannolikhetsteori och statistik

Forskning

De mekanismer som styr förmaksflimmer är fortfarande långt ifrån fullständigt kartlagda. Traditionellt har studier kring förmaksflimmer gjorts på invasiva signaler (elektrogram) men på senare tid har EKG-baserad analys blivit mycket uppmärksammat. Inom vår grupp har algoritmer utvecklats (och utvärderats) för att sådan analys ska kunna genomföras på ett tillförlitligt sätt; ett flertal av våra arbeten har nyligen publicerats där vi beskriver såväl metodologi som de resultat vi uppnått i olika elektrofysiologiska studier. Projektet bedrivs i nära samarbete med enheten för kardiologi på SUS - ett samarbete som säkerställer att projektet har medicinsk relevans. Projektet innefattar även samarbete med Politecnico i Milano, Italien.

Senaste forskningsoutput

Mikael Henriksson, Arcadi García-Alberola & Leif Sörnmo, 2020 jan 20, I : Computers in Biology and Medicine. 117, 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Mikael Henriksson, 2019 jan 8, Department of Biomedical Engineering, Lund university.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Mikael Henriksson, Arcadi García-Alberola, Rebeca Goya, Alba Vadillo, Francisco Manuel Melgarejo-Meseguer, Frida Sandberg & Leif Sörnmo, 2018 okt 4, I : Physiological Measurement. 39, 10, 1 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (10)