Mikael Johansson

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi

Nyckelord

  • minne, kognitiv kontroll

Forskning

Min forskning syftar till att belysa den kognitiva och neurala grunden till minne och kognitiv kontroll. Ansatsen kännetecknas av en kombination av metoder från experimentell psykologi till tekniker för att avbilda hjärnans aktivitet (EEG/ERP, fMRI). Mina forskningsintressen inkluderar samspelet mellan minnessystem, etablering och framplockning av episodiska minnen, emotionsreglering och emotionella minnen, minnesfunktion i psykiatriska tillstånd, mekanismer bakom olika former av glömska, relationen mellan ögonrörelser, mentala föreställningar och minne.

Utvald forskningsoutput

Jiefeng Jiang, Ines Bramao, Anna Khazenzon, Shao-Fang Wang, Mikael Johansson & Anthony D Wagner, 2020, I: The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience. 40, 11, s. 2343-2356 14 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Ines Bramao & Mikael Johansson, 2018 aug 9, I: eNeuro. ENEURO.0251-18.2018.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Roger Johansson, Philip Pärnamets, Amanda Bjernestedt & Mikael Johansson, 2018 mar 19, I: Scientific Reports. 8, 4826.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Ines Bramao & Mikael Johansson, 2017 jan 1, I: Journal of Cognitive Neuroscience. 29, 1, s. 52-64 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Maria Svensson, Matilda Grahm, Joakim Ekstrand, Peter Höglund, Mikael Johansson & Anders Tingström, 2016, I: Hippocampus. 26, 7, s. 899-910 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Robin Hellerstedt, Mikael Johansson & Michael C Anderson, 2016, I: Neuropsychologia. 89, s. 510-523 14 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (133)