Mikael Johansson

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi

Nyckelord

  • minne, kognitiv kontroll

Forskning

Min forskning syftar till att belysa den kognitiva och neurala grunden till minne och kognitiv kontroll. Ansatsen kännetecknas av en kombination av metoder från experimentell psykologi till tekniker för att avbilda hjärnans aktivitet (EEG/ERP, fMRI). Mina forskningsintressen inkluderar samspelet mellan minnessystem, etablering och framplockning av episodiska minnen, emotionsreglering och emotionella minnen, minnesfunktion i psykiatriska tillstånd, mekanismer bakom olika former av glömska, relationen mellan ögonrörelser, mentala föreställningar och minne.

Senaste forskningsoutput

Per Davidson, Carlsson, I., Jönsson, P. & Mikael Johansson, 2019 jun 9, s. A42.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Visa alla (123)