Mikael Johansson

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi

Nyckelord

  • minne, kognitiv kontroll

Forskning

Min forskning syftar till att belysa den kognitiva och neurala grunden till minne och kognitiv kontroll. Ansatsen kännetecknas av en kombination av metoder från experimentell psykologi till tekniker för att avbilda hjärnans aktivitet (EEG/ERP, fMRI). Mina forskningsintressen inkluderar samspelet mellan minnessystem, etablering och framplockning av episodiska minnen, emotionsreglering och emotionella minnen, minnesfunktion i psykiatriska tillstånd, mekanismer bakom olika former av glömska, relationen mellan ögonrörelser, mentala föreställningar och minne.

Senaste forskningsoutput

Stiernströmer, E., Martin Wolgast, Mikael Johansson, Åse Innes-Ker & Etzel Cardeña, 2018 aug 18, I : Journal of Cognitive Psychology. 30, 43226, s. 547-557

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Ines Bramao & Mikael Johansson, 2018 aug 9, I : eNeuro. ENEURO.0251-18.2018.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (120)