Mikael Klintman

Professor, Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
  • Tvärvetenskapliga studier

Nyckelord

Forskning

 - Sociala dimensioner av kunskapsresistens och faktaresistens.  

- Hållbar utveckling, inte minst social hållbarhet 

- Hållbar konsumtion som samhällsdiskurs 

- Konstruktioner av natur i samhället (även av “människans natur”); sociologi om biologisk och kulturell evolution.

Pågående forskning och undervisning

- Kunskapsresistens, faktaresistens, strategisk ignorans (i frågor om klimat, vaccination, GMO, evolution, genus, arv-miljö). 

- Konkurrens och samarbete mellan humanvetenskaper i transdisciplinära projekt om miljö- och hälsoproblem.

- Bortom torghandel och elfenbenstorn: En studie om integrerad vetenskap för hållbar kunskapsförsörjning (RJ; Projektledare: Anna Jonsson).

- Governing Climate Change (Formas; Projektledare: Johannes Stripple).

- Undervisning: Hållbar utveckling, Vetenskaps- och kunskapsteori.

Jag forskar om förutsättningar för människor och organisationer för att göra val som minskar belastningar på miljö, hälsa och socialt välbefinnande. Hur människor och organisationer skapar, tolkar, sorterar och ibland ignorerar kunskap och insikter på sådana områden är ett fokusområde i min forskning. Teoretiskt kombinerar jag socialt och ekonomiskt tänkande ( t.ex. Veblen , Simmel och teorier om deliberativ demokrati) med evolutionsteori ( t.ex. Trivers , Runciman, Haidt). Jag har arbetat inom bl. a. sektorerna livsmedel, energi, avfall, vatten, etiska fonder, transport, turism och kemi. Jag har utvecklat sätt att integrera delar av de sociala, ekonomiska och evolutionära vetenskaperna när det gäller att förstå mänskliga intressen som rör miljö- och hälsoproblem. Under maj 2016-juni 2018 arbetade jag detta vid Oxfordiniversitetet i Storbritannien. Detta utmynnade bl a i böckerna "Knowledge Resistance" (Manchesteer University Press, 2019), Human Sciences and Human Interests (Routledge, 2018) samt Gruppens Grepp (Natur & Kultur, 2018, med Thomas Lunderquist & Andreas Olsson).  

Senaste forskningsoutput

Anna Jonsson, Maria Grafström & Mikael Klintman, 2021 maj 17, 1 uppl. Stockholm/Göteborg: Makadam förlag. 50 s. (Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning 1-8)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Anamaria Dutceac Segesten, Erik J Olsson, Michael Bossetta, Tommy Bruhn, Hanna Bäck, Nils Gustafsson, Nils Holmberg, Mikael Klintman, Jonas Ledendal, Michael Morreau & Elin Anna Topp, 2021 apr 1, Göteborgs-Posten.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Visa alla (74)