Mikael Lundholm

knuten till universitetet, jur kand, Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik och samhälle

Nyckelord

  • Rättssociologi

Forskning

Forskningsområden

  • Ekonomisk trygghet
  • Skuldsättning och överskuldsättning
  • Betalningsproblem och exekution vid bolån

Pågående forskning

Doktorandprojektet undersöker hur långivare, låntagare och inkassobolag agerar vid kreditgivning med säkerhet i bostad för att skydda sina intressen mot bakgrund av behovet av ekonomisk trygghet och det exekutionsrättsliga regelverket.

Forskningen undersöker också hur Kronofogdemyndigheten agerar vid myndighetens exekutionsrättsliga handläggning med särskild fokus på exekutiv försäljning. Dessa empiriska undersökningar ger relevant ny kunskap genom att, med utgångspunkt i den rättsliga regleringen och vilka intressen som är rättsligt skyddade, ta ett helhetsgrepp på olika intressenters och Kronofogdemyndighetens agerande.

Med denna kunskap fås en bättre förståelse för intressenternas olika behov av ekonomisk trygghet under olika delar av kreditgivningskedjan och om intressenternas agerande leder till samförstånd eller konflikt.

Genom att kombinera två olika akademiska perspektiv - det juridiska och det rättssociologiska - med erfarenhet av arbete på Kronofogden i olika delar av exekutionsprocessen vill Mikael Lundholm genom sin forskning förstå förutsättningarna för ekonomisk trygghet vid betalningsproblem med bolån.