Mikael Nystrand

Universitetslektor, Filosofie doktor

Forskning

Min doktorsavhandling från 1998 behandlar skillnaden mellan svenskan och tyskan vid vissa verb och prepositioner som uttrycker rumsliga relationer. På svenska säger vi t.ex. "Sätt dig här" medan den tyska motsvarigheten ordagrant blir "Sätt dig hit". Min tanke är att skillnaden kan förklaras genom att språken väljer ut olika bitar av det vi ser, när någon sätter sig. Tyskan fokuserar på rörelsen mot stolen, svenskan på sittandet efter rörelsen.

Under de senaste åren har jag tillsammans med Britt-Marie Ek arbetat med en undersökning av hur den tyska referatkonjunktiven kan återges på svenska. Vi undersöker en tysk roman och översättningen av denna till svenska och försöker urskilja olika översättningsstrategier för att på svenska återge det som på tyska signaleras genom användningen av konjunktiv, något som svenskan i stort sett saknar.

Senaste forskningsoutput

Mikael Nystrand, 2021 maj 4, Centre for Languages and Literature, Lund University, s. 1-29, (Lunder Arbeitspapiere zur Germanistik).

Forskningsoutput: Working paper

Mikael Nystrand, 2020 sep 29, Lund: Centre for Languages and Literature, Lund University, (Lunder Arbeitspapiere zur Germanistik; nr. 15).

Forskningsoutput: Working paper

Mikael Nystrand & Britt-Marie Ek, 2020 apr 8, (Submitted) I: Moderna Sprak.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (21)