Mikaël Stenberg

knuten till universitetet, Doktorand, Filosofie magister

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt handlar om presentation av uttal i uppslagsverk, d.v.s. fonetiska transkriptioner och motsvarande ljudinspelningar. Ett huvudsyfte är att undersöka användarnas inställning och preferenser. Sociofonetik spelar en väsentlig roll i arbetet.

Andra områden som intresserar mig är uttal i undervisning av andraspråk och främmande språk samt filmuttal och scenuttal i tal och sång.