Miklos Molnar

Universitetslektor
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2019
 2. Measurements and simulation of temperature in a portal frame bridge

  Erik Gottsäter, Oskar Larsson Ivanov, Miklós Molnár & Plos, M., 2019, IABSE Symposium, Nantes 2018: Tomorrow's Megastructures. International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE), s. S24-9-S24-16

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 3. 2018
 4. Validation of Temperature Simulations in a Portal Frame Bridge

  Erik Gottsäter, Oskar Larsson Ivanov, Miklós Molnár & Plos, M., 2018 aug 8, I : Structures. 15, s. 341-348

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. Experimental study of masonry walls strengthened with externally bonded steel-grid under eccentric axial compressive loading

  Miklós Molnár, Jönsson, J. & Erik Gottsäter, 2018 jul 9, Proceedings of the 10th International Masonry Conference. Milani, G., Taliercio, A. & Garrity, S. (red.). International Masonry Society, s. 2006-2016 10 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 6. Förstärkning av murade väggar genom ytarmering av stålnät: Resultat från experimentella studier och beräkningar

  Jönsson, J. & Miklós Molnár, 2018 apr 23, Lunds tekniska högskola, Avdelningen för konstruktionsteknik. 38 s. (TVBK; nr. 3069)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 7. 2017
 8. Comparison of Models for Design of Portal Frame Bridges with regard to Restraint Forces

  Erik Gottsäter, Oskar Larsson Ivanov, Roberto Crocetti, Miklós Molnár & Plos, M., 2017 apr 8, Structures Congress 2017: Bridges and Transportation Structures : Selected Papers from the Structures Congress 2017. American Society of Civil Engineers (ASCE), s. 326-339

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 9. Development of experimental methods to evaluate infiltration of wind-driven rain into external thermal insulation composite systems (ETICS)

  Miklós Molnár, Jönsson, J. & Rosenkvist, P-O., 2017, XIV DBMC - 14th International Conference on Durability of Building Materials and Components, 29-31 May 2017, Ghent, Belgium. De Schutter, G., De Belie, N., Janssens, A. & Van Den Bossche, N. (red.). 2017 uppl. Ghent, Belgium: RILEM, 12 s. 60. (RILEM Proceedings PRO 107).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 10. Reparation av murade fasader med korrosionsskador

  Gustavsson, T., Jönsson, J. & Miklós Molnár, 2017, 2 uppl. Stockholm: AB Svensk Byggtjänst. 88 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 11. Simulation of Thermal Load Distribution in Portal Frame Bridges

  Erik Gottsäter, Oskar Larsson Ivanov, Miklós Molnár, Roberto Crocetti, Nilenius, F. & Plos, M., 2017, I : Engineering Structures. 143, s. 219-231 13 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 12. 2016
 13. Simulation of Thermal Load Distribution in Portal Frame Bridges

  Erik Gottsäter, Oskar Larsson, Plos, M., Miklós Molnár & Roberto Crocetti, 2016 sep 23, IABSE Congress Stockholm, 2016: Challenges in Design and Construction of an Innovative and Sustainable Built Environment2016. IABSE, International Association for Bridge and Structural Engineering, s. 9-16

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 14. Utveckling av metoder för utvärdering av slagregnstäthet i fasadsystem av puts på isolering av mineralull

  Jönsson, J., Miklós Molnár & Rosenkvist, P-O., 2016 aug 1, Bygg & teknik, 108, 5, s. 46-50.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 15. Corrosion of bed joint reinforcement in faced single-leaf brick facades - field survey

  Miklós Molnár & Oskar Larsson, 2016 jun 26, Brick and Block Masonry: Trends, Innovations and Challenges - Proceedings of the 16th International Brick and Block Masonry Conference, IBMAC 2016. Modena, C., da Porta, F. & Valluzzi, M. R. (red.). CRC Press/Balkema, s. 541-546 6 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 16. Renovering av armerade murverkskonstruktioner - lärdomar från fältstudier och laboratorieundersökning

  Miklos Molnar & Oskar Larsson, 2016, Bygg & teknik, 108, 2, s. 39-43.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 17. Undersökning av vatteninträngning i tilläggsisoleringssystem av mineralull och tjockputs: Resultat från laboratoriestudier

  Jönsson, J., Rosenkvist, P-O. & Miklós Molnár, 2016, Lunds tekniska högskola, Avdelningen för konstruktionsteknik. 56 s. (TVBK-3068)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 18. Utformning av murverkskonstruktioner enligt Eurokod 6

  Miklós Molnár & Gustavsson, T., 2016, AB Svensk Byggtjänst. 99 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 19. 2014
 20. Hur länge håller armerade murverkskonstruktioner?

  Oskar Larsson & Miklos Molnar, 2014, Husbyggaren, 3, s. 26-29.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 21. Investigation of a simple approach to predict rainscreen wall ventilation rates for hygrothermal simulation purposes

  Falk, J., Miklos Molnar & Oskar Larsson, 2014, I : Building and Environment. 73, March, s. 88-96

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 22. Modelling time-to-cracking in brick masonry with corroding bed joint reinforcement

  Oskar Larsson & Miklos Molnar, 2014, 9th International Masonry Conference. 12 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 23. 2013
 24. Beräkning av sprickbredder i putsade ventilerade skivfasader

  Miklos Molnar, Jönsson, J., Kenneth Sandin & Capener, C-M., 2013, Bygg & teknik, s. 21-24.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 25. Energieffektivisering av miljonprogrammets flerbostadshus genom beständiga tilläggsisoleringssystem

  Miklos Molnar, Jönsson, J., Kenneth Sandin & Capener, C-M., 2013, Lund university, Division of Structural Engineering. 100 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 26. 2012
 27. Attityder till murat och putsat byggande hos byggentreprenörer, arkitekter och köpare av nybyggda småhus

  Miklos Molnar, 2012, Lunds tekniska högskola, Avdelningen för konstruktionsteknik. 96 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 28. BENDING CAPACITY OF DRY STACKED LIGHTWEIGHT CONCRETE BLOCK MASONRY

  Miklos Molnar & Jönsson, J., 2012, Proceedings of the 15th International Brick and Block Masonry Conference. Ramos Roman, H. & Parsekian, G. A. (red.). Federal University of Santa Catarina, 10 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 29. Energy efficient retrofitting of a 1950-ies multi-dwelling block house considering hygrothermal properties – field measurements and simulation

  Capener, C-M., Kenneth Sandin, Miklos Molnar & Jönsson, J., 2012, Proceedings of the 5th International Building Physics Conference, 5th IBPC. s. 201-208 8 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 30. Försök visar hur vatten tränger in i spricka

  Jönsson, J. & Miklos Molnar, 2012, Husbyggaren, Årg. 54, 7, s. 4-8.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 31. 2011
 32. Development of a moisture safe connection for stud walls

  Jönsson, J. & Miklos Molnar, 2011, 9th Nordic Symposium on Building Physics. s. 281-287 7 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 33. Tensile cracking of ventilated rendered rain-screen cladding systems

  Miklos Molnar, Capener, C-M., Jönsson, J. & Kenneth Sandin, 2011, Proceedings of the 9th Nordic Symposium on Building Physics, NSB 2011. Vinha, J. (red.). Tampere University of Technology, Vol. 1 (3). s. 407-414 8 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 34. 2010
 35. Fuktsäker fönsteranslutning skyddar mot skador

  Jönsson, J. & Miklos Molnar, 2010, Husbyggaren, 2, s. 12-14.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 36. ICT och BIM i japanska byggindustrin

  Ronny Andersson, Anders Ekholm, Jonsson, C., Miklos Molnar & Robert Larsson, 2010, Samhällsbyggaren, 6, s. 46-51.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 37. L-element problematisk grundläggning för murade väggar

  Miklos Molnar & Gustavsson, T., 2010, Bygg & teknik, 2, s. 49-52.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 38. Permanent svällning i brända lergods

  Miklos Molnar, 2010, Bygg & teknik, 2, s. 55-56.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 39. 2009
 40. Erfarenheter och effekter av industriellt byggande i Sverige

  Ronny Andersson, Apleberger, L. & Miklos Molnar, 2009, Sveriges Byggindustrier. 79 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 41. Fuktrisk med expanderande fogband i lätta konstruktioner

  Jönsson, J. & Miklos Molnar, 2009, Husbyggaren, 4, s. 24-26.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 42. ICT DEVELOPMENT STRATEGIES FOR INDUSTRIALISATION OF THE BUILDING SECTOR

  Anders Ekholm & Miklos Molnar, 2009, I : Journal of Information Technology in Construction. 14, special issue, s. 429-444 16 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 43. 2008
 44. Nyttan av ICT för byggbranschen: En väg till effektivisering och industrialisering av byggindustrin

  Anders Ekholm, Jönsson, J. A. & Miklós Molnár, 2008, Karlskrona: Boverket. 131 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 45. Rehabilitation of masonry facades damaged by reinforcement corrosion

  Miklos Molnar, Jönsson, J. & Gustavsson, T., 2008, 14th International Brick and Block Masonry Conference: Sydney, Australia, 13.-20. February 2008.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 46. 2007
 47. Benefits of ICT in the construction industry - characterization of the present situation in house-building processes

  Miklos Molnar, Ronny Andersson & Anders Ekholm, 2007, Proceedings of the W78 Conference, Maribor 2007. s. 423-428

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 48. Reparation av murade fasader med korrosionsskador

  Gustavsson, T., Jönsson, J. & Miklos Molnar, 2007, AB Svensk Byggtjänst. 77 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 49. 2006
 50. Undvik misstag i murat och putsat byggande

  Miklos Molnar & Kenneth Sandin, 2006, Sveriges Byggindustrier, FoU Syd. 99 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 51. 2005
 52. Trettio meter långa tegelfasader utan dilatationsfogar?

  Miklos Molnar, Jönsson, J. & Gustavsson, T., 2005, Bygg & teknik, 97, Årg. 8, s. 15-18.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 53. 2004
 54. In-plane tension behaviour of masonry

  Miklos Molnar, 2004, Structural Engineering, Lund University. 184 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 55. Restrained shrinkage of massive masonry walls

  Miklos Molnar, 2004, [Host publication title missing]. Martens, D. (red.). Eindhoven University of Technology, Vol. 2. s. 449-458 9 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 56. 2003
 57. Murat och putsat byggande på offensiven med effektiv informationshantering i fokus

  Miklos Molnar, 2003, Lund University, Faculty of Engineering, Div. of Structural Engineering. 32 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 58. Traditionellt och rationellt konkurrenskraftigt murverksbyggande genom effektiviserad informationshantering : Enkätundersökning med villaköpare.

  Miklos Molnar, 2003, Lund University, Faculty of Engineering, Div. of Structural Engineering. 33 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport