Moa Petersén

Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Nyckelord

  • biohacking, photography history, American photography, theory of science, art and climate change

Forskning

Jag disputerade i februari 2013 med avhandlingen Impure Vision: American staged art photography of the 1970s. I avhandlingen undersöker jag det paradigmskifte som skedde inom amerikasnkt konstfoto mellan modernism och postmodernism när det gällde idéer kring relationen mellan fotografiet och verkligheten.

Sedan 2013 arbetar jag som universitetslektor på kandidatprogrammet Digitala kulturer, både på teoretiska och mer praktiskt inriktade kurser. Min teoretiskt inriktade undervisning är centrerad till teoribildningar kring teknologi och deras implementering, återspegling och inverkan på det omgivande samhället och kulturen.

Jag har tre parallella forskningsintressen: 1) Jag undersöker den svenska biohacker- och grinderrörelsen och rörelsens inverkan på publik förståelse av biologivetenskap, den mänskliga kroppen och kunskapsgenererande miljöer i ett digitalt samhälle och en digital kultur (mer om mitt forksningprojekt här: https://www.independent.co.uk/voices/sweden-microchips-artificial-intelligence-contactless-credit-cards-citizen-science-biology-a8409676.html)

2) jag är medlem i samverkansinitiativet Narrating Climate Futures där jag bl.a. undersöker hur historiska och samtida konstnärliga representationer av framtida klimatförändringsscenarier samspelar med vetenskaplig forskning.  

3) Jag skriver en biografi om den amerikanske fotografen Jerry Uelsmann (f. 1934) som planeras vara klar 2020.

Senaste forskningsoutput

Moa Petersén, 2019 sep 17, Kultur X. 10-talet i kulturvetenskaplig belysning. Höög, V., Kärrholm, S. & Nilsson, G. (red.). Lund: Department of Cultural Sciences, Lund University, s. 37-46 (Lund Studies in Arts and Cultural Sciences; vol. 24).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Moa Petersén, 2019 sep 16, Emerald Group Publishing Limited. 100 s. (Emerald Points)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Visa alla (30)