Moa Wolff

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Allmän medicin

Nyckelord

  • Hypertension, Primary Health Care, Yoga, E-health

Forskning

I juni 2016 disputerade jag med min avhandling, vars övergripande syfte var att undersöka om yoga kan fungera som behandlingsalternativ i svensk primärvård för patienter med högt blodtryck. Det som utvärderades var mediyoga, en yogaform med rötter i kundaliniyoga som utvecklats sedan 1990-tal i Stockholm på Institutet för mediyoga.

Mellan 2011 och 2014 studerades effekterna av mediyoga hos sammanlagt 275 patienter med hypertoni från fyra vårdcentraler i södra Skåne. Avhandlingen bygger på fyra artiklar med resultat från tre separata studier: en matchad kontrollerad studie, en randomiserad kontrollerad studie och en intervjustudie.

Under min doktorandtid genomförde jag 2015 en två månader lång predoc-vistelse vid George Institute for Global Health i Sydney i Australien. Där deltog jag bland annat i arbetet med en review-artikel om yogas inverkan på balans hos äldre personer.

Under tiden i Australien kom jag också i kontakt med flera e-hälsoprojekt, och mitt intresse för det forskningsområdet väcktes. Sedan 2015 ingår jag i en forskargrupp inom LUCRIS som fokuserar på just e-hälsa inom primärvården. 

Senaste forskningsoutput

Moa Wolff, Rogers, K., Erdal, B., Chalmers, J. P., Kristina Sundquist & Patrik Midlöv, 2016, I : Journal of Human Hypertension. 30, 10, s. 599–605

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (7)