Mohamad Ali

Doktorand, ,

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Lungmedicin och allergi

Forskning

Kroniska luftvägssjukdomar orsakade av dysreglerad inflammation (KOL och astma) drabbar 15-20% av den svenska befolkningen. KOL kommer dessutom att inom de närmaste åren bli den tredje ledande dödsorsaken globalt. Vid både KOL och astma finns det kraftigt ökad risk att insjukna i bakteriell luftvägsinfektion. Orsakerna till denna ökade infektionskänslighet är inte klarlagda. Konsekvenserna för drabbade individer är stora i form av lidande och handikapp och de orsakar också en stor ekonomisk börda för sjukvårdssystemet.

Målsättning 
- att karakterisera hur den kroniska inflammationen vid KOL och astma påverkar luftvägarnas medfödda immunförsvar.

- att utifrån ovanstående karakterisering intervenera i modeller av kronisk luftvägsinflammation för att därigenom minska infektionskänsligheten samt utarbeta nya terapeutiska angreppssätt. 

Senaste forskningsoutput

Kasetty, G., Praveen Papareddy, Ravi K.V. Bhongir, Mohamad N. Ali, Michiko Mori, Wygrecka, M., Jonas S. Erjefält, Hultgårdh-Nilsson, A., Palmberg, L., Heiko Herwald & Arne Egesten, 2019 jan, I : Mucosal Immunology. 12, 1, s. 39-50

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Mohamad N. Ali, Kasetty, G., Malin Elvén, Alyafei, S., Jovic, S., Arne Egesten, Heiko Herwald, Artur Schmidtchen & Praveen Papareddy, 2018 sep 11, I : Frontiers in Immunology. 9, SEP, 2072.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (2)