Mohamad Ali

knuten till universitetet, ,

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Lungmedicin och allergi

Forskning

Kroniska luftvägssjukdomar orsakade av dysreglerad inflammation (KOL och astma) drabbar 15-20% av den svenska befolkningen. KOL kommer dessutom att inom de närmaste åren bli den tredje ledande dödsorsaken globalt. Vid både KOL och astma finns det kraftigt ökad risk att insjukna i bakteriell luftvägsinfektion. Orsakerna till denna ökade infektionskänslighet är inte klarlagda. Konsekvenserna för drabbade individer är stora i form av lidande och handikapp och de orsakar också en stor ekonomisk börda för sjukvårdssystemet.

Målsättning 
- att karakterisera hur den kroniska inflammationen vid KOL och astma påverkar luftvägarnas medfödda immunförsvar.

- att utifrån ovanstående karakterisering intervenera i modeller av kronisk luftvägsinflammation för att därigenom minska infektionskänsligheten samt utarbeta nya terapeutiska angreppssätt. 

Senaste forskningsoutput

Mohamad Ali, 2020, Lund: Lund University, Faculty of Medicine. 48 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Mohamad N. Ali, Mori, M., Mertens, T. C. J., Premkumar Siddhuraj, Jonas S. Erjefält, Patrik Önnerfjord, Hiemstra, P. S. & Arne Egesten, 2019 okt, I : Scientific Reports. 9, 15566.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Kasetty, G., Praveen Papareddy, Ravi K.V. Bhongir, Mohamad N. Ali, Mori, M., Wygrecka, M., Jonas S. Erjefält, Hultgårdh-Nilsson, A., Palmberg, L., Heiko Herwald & Arne Egesten, 2019 jan, I : Mucosal Immunology. 12, 1, s. 39-50

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (4)