Mohammed Ibrahiem Mansour

knuten till universitetet, Cytodiagnostiker, , , Också känd under namnet: Mohammed S. I. Mansour

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klinisk laboratoriemedicin
  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Lung cancer, Malignant Mesothelioma, Cytology, Pathology, cancer immunotherapy, Immunohistochemistry, Biomarkers