Mona Eklund

Seniorprofessor, , Fil dr

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arbetsterapi

Nyckelord

Forskning

Jag är legitimerad arbetsterapeut och professor i arbetsterapi. Jag leder sedan 1990-talet olika projekt om vardagslivets aktiviteter, välbefinnande och livskvalitet bland personer med psykisk ohälsa. Såväl deskriptiva studier som utveckling och utvärdering av interventioner ingår. Jag leder ett forskarnätverk, HAV – Hälsa, Aktivitet och Välbefinnande, vars forskning fokuserar på aktivitet, hälsa och välbefinnande i olika populationer. Jag ingår även i CEPI – Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Ett av mina pågående projekt är en RCT-studie där en aktivitetsbaserad livsstilsintervention för personer med psykiska sjukdomar utvecklas och utvärderas. Interventionen syftar till bättre balans mellan vardagens olika aktiviteter, ökat aktivitetsengagemang och ökad livstillfredsställelse. 

Senaste forskningsoutput

Jenny Hultqvist, Sahlström, T., Jonathan Timpka, Henriksen, T., Nyholm, D., Per Odin & Mona Eklund, 2019 nov 26, I : Occupational Therapy in Health Care.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (226)