Monica Lassi

IT-arkitekt, Fil dr, Fil mag, Fil Dr, M.Sc.

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biblioteks- och informationsvetenskap
  • Tvärvetenskapliga studier

Nyckelord

  • Forskningsdata, Forskningsinfrastrukturer, e-infrastruktur, Tvärvetenskaplig forskning, Vetenskapligt samarbete

Yrkesarbete

Jag arbetar med forskningsdatafrågor på uppdrag av vicerektor för forskning och forskningsinfrastruktur. Arbetet spänner över såväl policy- och strategiska frågor, som infrastruktur- och implementeringsfrågor. Jag representerar Lunds universitet i SND-konsortiets styrgrupp (Svensk nationell datatjänst).

Forskning

Jag forskar om vetenskapligt samarbete, ofta med ett socio-tekniskt angreppssätt då jag studerar hur människor, organisationer och teknik påverkar varandra. Det innebär att jag undersöker hur människor brukar samarbeta och dela med sig av resurser (t.ex. forskningsdata), och hur dessa praktiker kan stöttas med hjälp av olika verktyg, men också policyer och strategier.  Det som jag brinner lite extra för är att undersöka hur tvärvetenskaplig forskning kan nå framgång och nå ett gemensamt mål. Utmaningen ligger bland annat i att gruppmedlemmar från olika forskningsområden behöver förstå varandras vetenskapliga utgångspunkter (epistomologiska, ontologiska, metodologiska osv.) och terminologi (orden "operation" och "modell" betyder olika saker inom olika discipliner) för att skapa en god grund för samarbete.

Senaste forskningsoutput

Maria Johnsson, Carola Tilgmann, Matthias Bank, Yvonne Hultman Özek, Jörgen Eriksson, Monica Lassi & Christel Smith, 2016 nov 10, 17 s. Lund University.

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

Maria Johnsson, Carola Tilgmann, Matthias Bank, Yvonne Hultman Özek, Monica Lassi, Jörgen Eriksson & Christel Smith, 2016 nov 10, 17 s. Lund University.

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

Visa alla (15)