Monne Wihlborg

Universitetslektor, Docent, Master Degree in Education and Philosophy, Member: Faculty of Medicine Pedagogical Academy, Invited/elected Coconvenor EECR/EERA European Education Research Association

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Utbildningsvetenskap
  • Lärande
  • Pedagogik
  • Omvårdnad
  • Annan hälsovetenskap

Nyckelord

Forskning

MONNE Wihlborg, Docent i pedagogik, Master i filosofi, Sjuksköterska, Vårdlärare, arbetar vid medicinska fakulteten, institutionen för hälsovetenskap vid Lunds universitet i Sverige. Jag har varit forskare och lärare inom högre utbildning i mer än 30 år. Min bakgrund omfattar studier vid humanistiska fakulteten vid institutionen för filosofi och inom kognitionsvetenskap på 90-talet, och jag avslutat min doktorsavhandling, med stöd av en fenomenografisk ansats, 2005 vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet i pedagogik, med fokus på internationalisering i högre utbildning. Jag har tidigare bl.a. arbetat vid Blekinge Tekniska Högskola och för närvarande vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Jag är invald medlem i Medicinska fakultetens pedagogiska akademi sedan 2008 samt invald kommitté deltagare via European Educational Research Association, i nätverket Research in Higher Education med anknytning till ECER NW22 (europeiska konferensen om Educational Research). Jag är livslång medlem av det s.k. Oxford Round Table, Oxford, England och medlem i PESGB (Philosophy of Education Society of Great Britain) och PES (Philosophy of Education Society, Florida State University, USA.). Mitt nuvarande forskningsintresse handlar om utveckling och kritisk reflektion av lärande i högre utbildning, Bildning, kunskap och kunskapsutveckling, meningsskapande och internationalisering i högre utbildning i allmänhet liksom i professionsprogram, såsom till exempel svensk sjuksköterskeutbildning. Extensive homepage

Forskning

Senaste forskningsoutput

Monne Wihlborg & Anna Nordström, 2019 apr, Uppdukat, 2, s. 22-25.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Anna Nordström & Monne Wihlborg, 2019, I : AORN Journal. 109, 2, s. 127 226 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (46)