My Bergius

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik (exklusive juridik och samhälle)

Forskning

Mitt forskningsprojekt undersöker hur argument ad hominem påverkar domstolens bevisvärdering. Syftet är att undersöka hur domstolen hanterar argumentationen och om, och i så fall hur, argumentet accepteras. Forskningen kan förhoppningsvis öka kunskapen om argument ad hominems betydelse för och påverkan på bevisvärderingen. Mitt projekt är en del av ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om juridisk argumentation som kopplar samman rättsvetenskaplig forskning med argumentationsteori och kognitionspsykologi.

Undervisning

Jag undervisar i allmän rättslära, processrätt och offentlig rätt på juristprogrammet.

Senaste forskningsoutput

My Pettersson, 2017, I : Tidsskrift for Rettsvitenskap. 130, 1

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

My Pettersson, Christian Dahlman & Sarwar, F., 2016, I : Svensk Juristtidning. 1

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (4)