Naja Bjørnsson

Doktorand

Forskning

 

Jeg er uddannet fra Københavns Universitet med speciale i ny, syrisk krigspoesi skrevet efter 2011. I mit PhD-projekt undersøger jeg krigserfaringer i et fænomenologisk og stedsteoretisk perspektiv. Jeg er interesseret i, hvordan mennesket oplever sine omgivelser og sin hverdag i en krigskontekst, og hvordan fænomenerne får nye betydninger, som den allestedsnærværende død, der ikke længere føles fremmed og chokerende. Jeg undersøger dette gennem nye syriske romaner skrevet om og i krigsårene. Projektet skriver sig ind i den internationale forskning i (kropsorienteret) krigslitteratur, kulturelle hukommelsesstudiers undersøgelse af samspillet mellem æstetik, hukommelse og konflikt og studier af moderne syrisk litteratur.