Naomi Clyne

knuten till universitetet, docent, docent, docent

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Forskning

Vår forskning undersöker kliniska konsekvenser av kronisk njursjukdom (CKD) och effekter av fysisk träning, dialysmodalitet och parathyreoidektomi. Vi har genomfört en stor randomiserad kontrollerad träningsstudie, RENEXC, där vi undersöker långtidseffekter av fysisk träning hos patienter med CKD 3-5. Vi undersöker fysisk funktionsförmåga, kardiovaskulär sjuklighet, självskattad hälsorelaterad livskvalitet, kroppssammansättning och patienternas följsamhet till träningsordinationen.

I journal och registerstudier (Svenskt Njurregister) undersöker vi effekter av olika dialysmodaliteter, hemhemodialys i jämförelse med hemodialys på institution respektive peritoneal dialys samt assisterad peritoneal dialys i jämförelse med institutions hemodialys, på överlevnad och sjuklighet.

I andra registerstudier, i samarbete med endokrinkirurgen docent Martin Almquist, undersöker vi effekterna av parathyreoidektomi på överlevnad och sjuklighet hos patienter i dialys och/eller efter njurtransplantation.

Vår förhoppning är att få ökad förståelse för mekanismer som orsakar kardiovaskulär sjuklighet och dödlighet samt nedsatt fysisk förmåga hos kroniskt njursjuka. Vi samarbetar multiprofessionellt och multidisciplinärt såväl i kliniken som i forskningen. Det medför att vi kan arbeta på flera nivåer samtidigt: epidemiologi, behandling och prevention.

Senaste forskningsoutput

Kerstin M. Ivarsson, Akaberi, S., Elin Isaksson, Reihnér, E., Czuba, T., Prütz, K. G., Naomi Clyne & Martin Almquist, 2019 maj 13, I : World Journal of Surgery.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (77)