Naomi Clyne

knuten till universitetet, docent, docent, docent

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Forskning

Vår forskning undersöker kliniska konsekvenser av kronisk njursjukdom (CKD) och effekter av fysisk träning, dialysmodalitet och parathyreoidektomi. Vi har genomfört en stor randomiserad kontrollerad träningsstudie, RENEXC, där vi undersöker långtidseffekter av fysisk träning hos patienter med CKD 3-5. Vi  har undersökt effekterna av 12 månaders fysisk träning på fysisk funktionsförmåga, kroppssammansättning, kärlförkalkning och några markörer för kardiovaskulär sjuklighet. Vi undersöker självskattad hälsorelaterad livskvalitet och användbarheten av Borgs skala för att ordinera och följa träning. Vi undersöker också överlevnad hos patienterna som deltog i träningsstudien jämfört ned en matchad kohort patienter från Svenskt Njurregister.

I journal och registerstudier (Svenskt Njurregister) har vi undersökt effekter av olika dialysmodaliteter, hemhemodialys i jämförelse med hemodialys på institution respektive peritoneal dialys.  Vi undersöker assisterad peritoneal dialys i jämförelse med institutions hemodialys avsende överlevnad och sjuklighet.

I andra registerstudier, i samarbete med endokrinkirurgen docent Martin Almquist, har vi undersöt effekterna av parathyreoidektomi på överlevnad och sjuklighet hos patienter i dialys och/eller efter njurtransplantation.

Vår förhoppning är att få ökad förståelse för mekanismer som orsakar kardiovaskulär sjuklighet och dödlighet samt nedsatt fysisk förmåga hos kroniskt njursjuka. Vi samarbetar multiprofessionellt och multidisciplinärt såväl i kliniken som i forskningen. Det medför att vi kan arbeta på flera nivåer samtidigt: epidemiologi, behandling och prevention.

Senaste forskningsoutput

Yunan Zhou, Höglund, P. & Naomi Clyne, 2019 jan, I : Journal of Renal Nutrition. 29, 1, s. 33-38

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Kerstin M. Ivarsson, Akaberi, S., Elin Isaksson, Reihnér, E., Czuba, T., Prütz, K. G., Naomi Clyne & Martin Almquist, 2019, I : World Journal of Surgery. 43, 8, s. 1981-1988

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (77)