Natalie Laporte

knuten till universitetetTidigare namn: Natalie Pettersson

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Psykiatri

Nyckelord

Forskning

Natalie Laporte är doktorand och arbetar just nu med en större datainsamling vid en enhet som vårdar psykiskt störda lagöverträdare. Studien handlar om självriktad- och utåtriktad aggression och kommer att innefatta 100 deltagare. Natalies kommande artiklar behandlar ämnena självskadebeteende, suicidförsök, aggression, känsloreglering och disinhibition.

Natalie har personalvetarexamen från Linnéuniversitetet (2010), filosofie magisterexamen i psykologi från Göteborgs Universitet (2012) och är sedan hösten 2015 antagen som doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper, medicinska fakulteten vid Lunds Universitet. Natalie har bland annat studerat rättspsykologi i utredningar och domstol, ilska/aggression och personlighetspsykologi i relation till syskonplacering. Natalie arbetar vid en rättspsykiatrisk klinik och har där arbetat med högriskpatienter och särskilt vårdkrävande kvinnor med ett allvarligt självskadebeteende. Natalie har publicerat ett manuskript som undersöker självskadebeteende och suicidhandlingar hos unga manliga våldsbrottslingar inom Kriminalvården i Sverige.

Senaste forskningsoutput

Natalie Laporte, Ozolins, A., Sofie Westling, Åsa Westrin, Billstedt, E., Björn Hofvander & Märta Wallinius, 2017 aug 17, I : PLoS ONE. 12, 8, e0182258.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (2)