Nataliya Thell

Postdoktor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Socialt arbete

Nyckelord

Forskning

Forskningsintressen: språkanvändning i hjälpande relationer, psykoterapeutisk diskurs, institutionell interaktion, konversationsanalys (CA), kategoriseringar och kulturella normer i sociala samspel, social konstruktion i samtal.

I min doktorsavhandling Offentliga samtal om personliga bekymmer: en studie om interaktion i radiorådgivning (Thell 2018) undersökte jag hur inringare till ett svenskt radiorådgivningsprogram pratade om sina personliga problem med en psykoterapeut. Studien undersökte den komplexa och dynamiska meningsskapande processen där förståelsen för problematiska upplevelser bildades i dialogerna mellan psykoterapeuten och inringarna såväl som i radiolyssnares internetkommentarer till programmet.  

I mitt postdoc-projekt Socialrådgivning på nätet – professionella utmaningar, strategier och metoder studerar jag de utmaningar som socialarbetare möter när de ger information och råd i ett fråga-svar-forum och en rådgivningschatt. Syftet med projektet är att identifiera och systematisera professionella strategier och metoder som används av socialarbetarna för att hantera utmaningarna av nätbaserad rådgivning.

Senaste forskningsoutput

Nataliya Thell & Lotta Jägervi, 2020, Interdisciplinary pedagogy in higher education: Proceedings from Lund University’s Teaching and Learning Conference 2019. Lund: Lund University, s. 96–104

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Nataliya Thell, 2020, I: Symbolic Interaction. 43, 2, s. 257-283 27 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Ingvar Kärnefelt, László Lőkös, Mark R. D. Seaward, Arne Thell & Nataliya Thell, 2019 mar 27, I: Acta Botanica Hungarica. 61, 1-2, s. 1-4

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (16)