Nelli Kalnak

knuten till universitetet, Dr Med Vet, leg logoped

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • logopedi, neuropsykologi, genetik, pediatrik

Forskning

Nellis forskning handlar om utvecklingsrelaterad språkstörning hos barn, med särskilt fokus på kliniska markörer och ärftlighet. Särskilda intresseområden är differentialdiagnostik och kopplingar mellan språkstörning och andra tillstånd som t.ex. autism, ADHD, down syndrom och dyslexi. Nelli disputerade i oktober 2014 med avhandlingen Familiy history, clinical marker and reading skills in children with Specific Language Impairment, under ledning av Professor Hans Forssberg vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa vid Karolinska Institutet.

Undervisning

Nelli har lång erfarenhet av undervisning i kliniska barnlogopediska ämnen och på kurser i läs- och skrivsvårigheter vid Lunds universitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Nelli är utbildad handledare i Problembaserad Inlärning (PBI). Hon är handledare för magisteruppsatser i logopedi vid Lunds universitet, tidigare även vid Karolinska Institutet. Hon är handledare till en doktorand vid Inst för Kvinnors och Barns Hälsa på Karolinska Institutet. 

Nelli är en mycket uppskattad kursledare i Muntlig kommunikation för doktorander vid Medicinska Fakulteten på Lunds universitet och på Campus Helsingborg, samt i Muntlig kommunikation inom ramen för ST-läkarprogrammets kurser i Helsingborg.

Hon har nominerats till Minerva Award vid Medicinska fakulteten, Future Faculty på Lunds universitet (maj 2017) med följande motivering:” You have been nominated as a role model showing especially honesty, trust, fairness as well as respect, responsibility and courage. In particular, it was pointed out that you deeply care about the students in your program. You act on injustice, take responsibility and develop every student to his/her best and beyond.”

Yrkesarbete

Nelli har lång erfarenhet av att arbeta som logoped inom framförallt högspecialiserad barnsjukvård, men även inom kommunala resursteam och i statliga integrationsprojekt. Hennes kliniska specialisering  omfattar utredning av neurologiska utvecklingsavvikelser och beteendeproblem hos barn och ungdomar, samt hög kompetens i flerspråkig barnlogopedi. Hon har ett starkt engagemang i tvärprofessionellt teamarbete kring utredning av barns utveckling och beteende. Nelli har alltid varit intresserad av klinisk metodutveckling och har bl.a. utvecklat metoder för logopedisk grupphandledning av personal i skolverksamheter, metod för kommunikativ coaching riktat till personal som arbetar med språksvaga barn, samt metoder för handledning i språklig stimulans till flerspråkiga föräldragrupper.

Senaste forskningsoutput

C Nakeva von Mentzer, Nelli Kalnak & M Jennische, 2020 apr 7, I: Journal of intellectual disabilities : JOID.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (8)