Nelli Kalnak

knuten till universitetet, Dr Med Vet, leg logoped

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • logopedi, neuropsykologi, genetik, pediatrik

Forskning

Nellis forskning handlar om utvecklingsrelaterad språkstörning hos barn, med särskilt fokus på kliniska markörer och ärftlighet. Särskilda intresseområden är differentialdiagnostik och kopplingar mellan språkstörning och andra tillstånd som t.ex. autism, ADHD, down syndrom och dyslexi. Nelli disputerade i oktober 2014 med avhandlingen Familiy history, clinical marker and reading skills in children with Specific Language Impairment, under ledning av Professor Hans Forssberg vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa vid Karolinska Institutet.

Undervisning

Nelli undervisar i kliniska barnlogopediska ämnen och på kurser i läs- och skrivsvårigheter numera framförallt på Logopedprogrammet vid Lunds universitet, men hon har även undervisat vid Stockholms universitet och Uppsala universitet. Nelli är utbildad handledare i Problembaserad Inlärning (PBI). Hon är handledare för magisteruppsatser i logopedi vid Lunds universitet, tidigare även vid Karolinska Institutet.

Nelli är en mycket uppskattad kursledare i Muntlig kommunikation för doktorander vid Centrum för utbildning och lärande (MedCUL) vid Medicinska Fakulteten på Lunds universitet, samt i Muntlig kommunikation inom ramen för ST-läkarprogrammets kurser i Helsingborg.

Hon har nominerats till Minerva Award vid Medicinska fakulteten, Future Faculty på Lunds universitet (maj 2017) med följande motivering:” You have been nominated as a role model showing especially honesty, trust, fairness as well as respect, responsibility and courage. In particular, it was pointed out that you deeply care about the students in your program. You act on injustice, take responsibility and develop every student to his/her best and beyond.”

Yrkesarbete

Nelli har lång erfarenhet av att arbeta som leg logoped inom framförallt högspecialiserad barnsjukvård, men även inom kommunala resursteam och i statliga integrationsprojekt. Hennes kompetens omfattar särskilt flerspråkig barnlogopedi samt utredning av neurologiska utvecklingsavvikelser och beteendeproblem hos barn och ungdomar. Hon har ett starkt engagemang i tvärprofessionellt teamarbete kring utredning av barns utveckling och beteende. Nelli har alltid varit intresserad av klinisk metodutveckling och har bl.a. utvecklat metoder för logopedisk grupphandledning av personal i skolverksamheter, metod för kommunikativ coaching riktat till personal som arbetar med språksvaga barn, samt metoder för handledning i språklig stimulans till flerspråkiga föräldragrupper.

Senaste forskningsoutput

Pernilla Garmy, Olsson Möller, U., Winberg, C., Lina Magnusson & Nelli Kalnak, 2019 apr 5, I : Health Education and Care. 2, 1

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

N. Kalnak, Stamouli, S., Peyrard-Janvid, M., Rabkina, I., Becker, M., Klingberg, T., Kere, J., Forssberg, H. & Tammimies, K., 2018, I : Clinical Genetics. 94, 3-4, s. 313-320 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (3)