Nicholas Martin Ford

knuten till universitetet, Doktorand, Ekonomie master, Kandidatexamen i ekonomi och statskunskapOckså känd under namnet: Nick Ford

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia
  • Nationalekonomi

Nyckelord

Forskning

För mer information - gå till den engelska versionen av denna sida.