Nicklas Guldåker

Universitetslektor, Tidigare namn: Nicklas Olofsson

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kulturgeografi
  • Social och ekonomisk geografi

Forskning

Nicklas Guldåker är forskare och lärare i ämnet kulturgeografi. Hans  forskning ligger inom fältet katastrof- och riskhantering med särskild inriktning mot medborgar- och hushållsperspektiv, metoder för risk och sårbarhetsanalys, bränder och andra sociala risker samt, geovisualisering och  rumslig analys med stöd av geografiska informationssystem (GIS).

Senaste forskningsoutput

Ravn, K., Nicklas Guldåker, Richard Ek & Silbersky, U., 2019, Department of Human Geography, Lund University. 36 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Nicklas Guldåker, Jonas Johansson, Björn Arvidsson & Linn Svegrup, 2019, Lunds Universitet: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 75 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Nicklas Guldåker, Per-Olof, H., Nilsson, J. & Tykesson, M., 2018 mar 11, Malmö universitet och Lunds universitet: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 73 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (59)