Niklas Arvidsson

Professor, Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • aktiebolagsrätt, associationsrätt, avtalsrätt, fordringsrätt, entreprenadrätt

Forskning

Min forskning avser huvudsakligen förmögenhetsrättens och associationsrättens områden, särskilt aktiebolagsrätt, allmän avtalsrätt, fordringsrätt och entreprenadrätt. Min doktorsavhandling handlar om aktieägaravtal och deras civilrättsliga verkningar. För närvarande skriver jag tillsammans med Per Samuelsson en bok om konsumententreprenader samt, tillsammans med Johan Adestam, en analytiskt orienterad kommentar till skuldebrevslagen.  

Undervisning

Senaste forskningsoutput

Niklas Arvidsson & Per Samuelsson, 2019 dec 5, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2019-20, 2, s. 291-305 14 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Niklas Arvidsson, 2019 maj 27, Juridiska grundbegrepp. Dahlman, C. & Wahlberg, L. (red.). Studentlitteratur AB, s. 191-238 47 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Niklas Arvidsson, 2019 maj 2, I : Nordisk tidsskrift for selskabsret. 2019, 1, s. 81-83 3 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (25)