Niklas Cederström

Doktorand, Masters

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Idrottsvetenskap
  • Sjukgymnastik
  • Tvärvetenskapliga studier
  • Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)
  • Tillämpad psykologi

Nyckelord

  • Idrott, ACL injury, Idrottspsykologiska färdigheter

Forskning

Niklas Cederström tog examen inom psykologi och filosofi 2012 från University of Colorado i USA. 2014 tog han masterexamen inom Idrottsvetenskap med inriktning Idrottspsykologi från Lunds Universitet. Hösten 2014 började han jobba som projektassistent i forskningsgruppen Muskuloskeletal funktion med särskilt fokus på psykologiska variabler som kan påverka muskelfunktion i rehabilitering.

Det nuvarande projektet handlar om användning av mental träning som tillägg till fysisk träning hos skadade idrottare för att förbättra rehabiliteringsprocessen.

Senaste forskningsoutput

Visa alla (2)