Niklas Ingmarsson

knuten till universitetet

Forskning

Jag skriver på en avhandling med arbetsnamnet Försvinnandets Koreografi. Mycket kort går det att beskriva som en studie av hur det som upphör, alltså försvinner, påverkar oss. Fokus ligger i första hand på byggnader och hus. En arbetshypotes är att vi befinner oss i en tid där försvinnadet blivit en betydande ingrediens i återberättandet av efterkrigstidshistorien. Varför och hur går detta att se? Vad blir det för slags berättelser och vad säger de? Koreografibegreppet har smugit sig in då jag tänker att det är användbart för att inte riskera fastna i ett alltför traditionellt statiskt rumsligt tänkande. Istället vill jag försöka fånga den rörelse och det tempo som vi befinner oss i, en pendling mellan då, nu och framtid. Syftet är inte att det ska bli allt för högtflygande tankar, snarare att förbli jordnära. Målet är snarare att hitta ett annat sätt att se på det till synes självklara.

Senaste forskningsoutput

Robert Willim, Niklas Ingmarsson & Magntorn, M., 2010, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 190 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Visa alla (1)